Honorary Lifetime Membership

The highest level of recognition the Students’ Union Awards is Honorary Life Membership.  

If you know someone involved with the SU through volunteering, working or being a member of a Society or Sports Club, you may well know someone who goes above and beyond to help and makes your experience the best it could possibly be.  

What does Honorary Life Membership get you?

Honorary Life Membership gets you automatic access and use of any of the Union's services, as well as the opportunity to get associate membership to any society after graduating.  

How do I nominate someone?

Fill out the form below and let us know (in less than 250 words) why you think this person deserves our recognition.

Please send a picture of the person you're nominating to student.voice@swansea-union.co.uk by 1st Feb. This is for a presentation announcing the candidates at the Students' Union AGM.

Aelodaeth Anrhydeddus am Oes

Hwn yw'r lefel uchaf o adnabyddiaeth gan Undeb y Myfyrwyr.

Os wyt ti'n adnabod rhywun sy'n rhan o Undeb y Myfyrwyr, drwy wirfoddoli, gwaith neu fod yn aelod o Gymdeithas neu Glwb Chwaraeon, efallai dy fod di'n adnabod rhywun sy'n gweithio'n galed i helpu a sicrhau bod profiad myfyrwyr y gorau posib.

Beth yw manteision Aelodaeth Anrhydeddus am Oes?

Mae Aelodaeth Anrhydeddus am Oes yn rhoi mynediad a defnydd awtomatig o unrhyw wasanaeth neu gyfleuster yr Undeb, yn ogystal â'r cyfle i dderbyn aelodaeth gyswllt i unrhyw gymdeithas ar ôl graddio.

Sut ydw i'n enwebu rhywun?

Llenwa'r ffurflen isod a gad i ni wybod mewn llai na 250 gair pam fod y person yn haeddu ein hadnabyddiaeth.

Anfona lun o'r person sy'n cael ei enwebu at student.voice@swansea-union.co.uk erbyn 1af Chwefror. Bydd y llun yn cael ei ddefnyddio mewn cyflwyniad yn cyhoeddi'r ymgeiswyr yn CCB Undeb y Myfyrwyr. 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)