Education Officer
Chloe Hutchinson
 
As a History and Politics student, Chloe set up FemSoc and the Lib Dem Society, and sat on the Amnesty Society Comittee, as well as being a Subject Rep for Politics. She's a great multitasker, but she'll always put students first.
 
'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 7 Colleges and over 400 Subject and College Reps to make sure students have a voice on their Education.'

 

Chloe's ‘to-do’ list (manifesto):

 • Provide a wage for internships to ensure every student can access opportunities
 • Fight for free printing for dissertations and all hard copies of assignments
 • Publicise available study space across campuses

 • Run second hand book sales for students
 • Fight for more computer space on Bay
 • Provide spare laptop and phone chargers in the library
 • Communicate when there are delays in coursework or exam feedback
 • Introduce post-exam feedback
 • Introduce a standardised subject rep e-mail
 • Increase the number of lectures being recorded
 • Reduce the number of 9am lectures
 • Involve students in the interview process of new staff
 • Refresher teacher training for seminar tutors and lab assistants

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Chloe Hutchinson
 
Fel myfyriwr Hanes a Gwleidyddiaeth, sefydlodd Chloe FemSoc a Chymdeithas y Rhyddfrydwyr Democrataidd, ac roedd hi ar bwyllgor y Gymdeithas Amnesty, ac ar ben hyn, roedd hi'n gynrychiolydd pwnc dros Wleidyddiaeth. Er bod hi mor brysur, mae myfyrwyr wastad yn flaenoriaeth iddi.
 

‘Fel Swyddog Addysg, fy rôl yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy’n gweithio gyda 7 o Golegau’r Brifysgol, yn ogystal â dros 400 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod barn myfyrwyr am eu haddysg yn cael ei leisio.’

Rhestr gwneud Chloe (maniffesto) :

 • Darparu cyflog i interniaethau i sicrhau bod gan fyfyrwyr yr un cyfleoedd
 • Brwydro dros argraffu am ddim ar gyfer traethodau hir a chopiau caled aseiniadau
 • Hyrwyddo ystafelloedd astudio gwag ar y ddau gampws
 • Cynnal gwerthiannau llyfrau ail-law i fyfyrwyr
 • Brwydro dros ragor o ystafelloedd cyfrifiaduron ar Gampws y Bae
 • Darparu gwifrau cliniaduron a ffonau symudol yn y llyfrgell
 • Cyfathrebu pan fo doedi gydag adborth gwaith cwrs ac arholiadau
 • Cyflwyno adborth ar ôl arholiadau
 • Cyflwyno ebost safonol i gynrychiolwyr pwnc
 • Cynyddu'r nifer o ddarlithoedd sy'n cael eu recordio
 • Lleihau'r nifer o ddarlithoedd 9yb
 • Cynnwys myfyrwyr wrth gyfweld â staff newydd
 • Hyfforddiant dysgu i diwtoriaid seminarau a chynowrthwywyr labordai

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgol sy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)