Education Officer
Emily Rees

'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 7 Colleges and over 400 Subject and College reps to make sure students have a voice on their Education.'

Emily’s ‘to-do’ list (manifesto):

 • No lectures on major Students' Union events e.g. Varsity, Summer Ball etc
 • Campaign on gender stereotypes and break down the stereotypes about who can study what
 • Help University staff have a better understanding of student mental health and what can be classified as extenuating circumstances
 • Improve access to first aid training for students
 • Make charging lockers available for students
 • Improve access between students and Elected Officers through drop-in sessions

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Emily Rees

‘Fel Swyddog Addysg , fy rôl yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Rydw I’n gweithio gyda 7 o Golegau’r Brifysgol , yn ogystal â dros 400 o gynrychiolwyr Pwnc a Choleg er mwyn sicrhau bod barn myfyrwyr ynglyn ag addysg yn cael ei lleisio.’

Rhestr Emily ar bethau sydd angen eu gwneud (Maniffesto) :

 • Dim darlithoedd a diwrnodau ble gynhelir Undeb Y Myfyrwyr ddigwyddiadau mawr , megis Farsity a Dawns yr Haf
 • Ymgyrchu yn erbyn ystrydebau gender o fewn addysg
 • Cydweithio gyda staff y Brifysgol er mwyn galluogi iddynt gael mewnwelediad pellach i mewn i iechyd meddwl myfyrwyr a’r hyn y gellir diffinio fel amgylchiadau esgusodol
 • Gwella mynediad at hyfforddiant cymorth cyntaf i fyfyrwyr
 • Sicrhau bod gan bob myfyriwr mynediad at loceri gwefru
 • Gwella’r mynediad sydd gan fyfyrwyr at y Swyddogion Etholedig drwy sesiynau ‘galw mewn’

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio gyda phob un Cynrychiolydd Pwnc a Choleg

Delio a materion ac ymgyrchoedd y brifysgol sy’n gysylltiedig ag addysg

Arwain y ‘Parth Addysg’