NUS Delegates

The National Union of Students (NUS) is made up all the Students’ Unions across the country including this one! This means it holds roughly 650 unions which makes up over 7 millions students.

NUS hold several policy making conferences each year which they use to carry out research, lobby government, create campaigns, vote on national policy and vote in national Full-Time Officers (Like ours but for the whole UK).

NUS Delegates go to national conferences to represent us (your Union) and all our student members. We cover the cost of accommodation and travel, and all we ask for in return is that you attend the conference and provide Swansea University students with a voice. 

There are two conferences you can put yourself forward to attend on our behalf. They are both national conferences; one is for Welsh students’ unions and the other is for all UK students’ unions. Both conferences require at least two self-defining women to fill the roles to make sure there’s fair representation of all genders.  You can find out more about the conferences and what you can expect at them here.

There’s 5 NUS UK Delegate roles to fill and 4 NUS Wales Delegate positions to fill and you can stand in both elections if you want to. 
 

To find out more about NUS and conferences please email: Bethany.Allen@swansea-union.co.uk

Mae Undebau Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn cynnwys Undebau Myfyrwyr y wlad, gan gynnwys ni! Golygu hyn fod ganddo tua 650 o undebau a dros 7 miliwn o fyfyrwyr.

Mae UCM yn cynnal nifer o gynadleddau polisi bob blwyddyn sy'n cynnal ymchwil, lobio'r llywodraeth, creu ymgyrchoedd, pleidleisio ar bolisïau cenedlaethol ac ethol Swyddogion Llawn-amser (fel ein rhai ni, ond ar gyfer y DU i gyd).

Mae Cynrychiolwyr UCM yn mynychu dwy gynhadledd i gynrychioli ni (eich Undeb) a'n holl aelodau. Ni sy'n talu cost y llety a thrafnidiaeth er mwyn i chi fynychu'r cynadleddau a rhoi llais i fyfyrwyr Abertawe.

Mae yna ddwy gynhadledd y gallwch chi sefyll amdanynt er mwyn eu mynychu ar ein rhan ni. Mae'r ddwy yn genedlaethol; un ar gyfer undebau myfyrwyr Cymru, a'r llall ar gyfer undebau myfyrwyr y DU. Mae rhaid bod o leiaf dau berson sy'n hunan-ddiffinio yn fenywod yn llenwi'r rolau er mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth deg i bawb. Mae rhag or wybodaeth am y cynadleddau a beth i'w ddisgwyl yma.

Mae yna 5 rôl Cynrychiolydd UCM DU ar gael a 4 rôl Cynrychiolydd UCM Cymru ac mae gennych chi'r hawl i sefyll yn y ddwy etholiad.

Am ragor o wybodaeth am UCM a'r cynadleddau anfonwch e-bost at: Bethany.Allen@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)