NUS Delegates

You may be familiar with the Acronym NUS and the discounts they provide, but NUS are much more than that. The National Union of Students (NUS) is made up all the Students’ Unions across the country including this one! This means it holds roughly 650 unions which makes up over 7 millions students.

NUS hold several Policy making conferences each year which they use to carry out research, lobby government, create campaigns, vote on national policy and vote in national Full-Time Officers (Like ours but for the whole UK)

Just so you know, any Swansea University Student can run to be an NUS Delegate and expenses are covered by the Union!

To find out more about NUS and conferences please email: Bethany.Allen@swansea-union.co.uk

Efallai eich bod chi wedi clywed am UCM a'r disgownts sydd ar gael ganddynt, ond mae UCM yn fwy na hynny. Mae Undebau Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) wedi'i wneud o Undebau Myfyrwyr y wlad, gan gynnwys hon! Golygu hyn fod ganddo tua 650 o undebau a dros 7 miliwn o fyfyrwyr.

Mae gan UCM nifer o gynadleddau polisi bob blwyddyn sy'n cynnal ymchwil, lobio'r llywodraeth, creu ymgyrchoedd, pleidleisio ar bolisïau cenedlaethol ac ethol Swyddogion Llawn-amser (fel ein rhai ni, ond ar gyfer y DU i gyd)

Er gwybodaeth, gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol Abertawe rhedeg i fod yn Gynrychiolydd UCM ac mae'r Undeb yn talu'r costau!

Am ragor o wybodaeth am UCM a'r cynadleddau, e-bostiwch: Bethany.Allen@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)