Societies & Services Officer
Chris Freestone

'Hello! I'm Chris and I'm the Societies and Services officer for this year. My role is split between supporting societies and overseeing the running of our Union services.'

Chris’ ‘to-do’ list (manifesto):

 • Develop a Students' Union App to include a JCs loyalty card, societies timetable and Students' Union deals
 • Make the Launderette free for students
 • Freeze prices in JCs
 • Increase the local produce available on campus
 • Reward engaged committees
 • Encourage inter society collaboration
 • Increase academic support for academic societies
 • Develop the Bay Campus community
 • Increase Postgraduate engagement with societies
 • Hold a Postgraduate Freshers week

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fair representation

Swyddog Cymdeithasau & Gwasanaethau
Chris Freestone

‘Helo , fy enw i yw Chris a fi yw’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn yma. Mae fy rôl wedi ei rhannu rhwng cefnogi cymdeithasau a goruchwylio gwasanaethau’r Undeb.’

Rhestr Chris ar bethau sydd angen eu gwneud (Maniffesto):

 • Datblygu ap Undeb Y Myfyrwyr a fydd yn cynnwys cerdyn aelodaeth ar gyfer JCs , amserlen cymdeithasau a bargeinion Undeb Y Myfyrwyr.
 • Gwneud y golchdy am ddim i fyfyrwyr
 • Rhewi prisiau JCs
 • Cynyddu’r cynnig o gynnyrch lleol sydd ar gael ar Gampws
 • Gwobrwyo cydbwyllgorau
 • Annog cydweithio rhwng cymdeithasau
 • Cynyddu cefnogaeth academaidd ar gyfer cymdeithasau academaidd
 • Datblygu cymdeithas Campws Y Bae
 • Cynyddu ymgysylltiad myfyrwyr ôl-raddedig gyda chymdeithasau
 • Cynnal wythnos y glas ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwyn sicrhau bod nhw’n cael eu cynrychioli mewn modd teg

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)