Sports Officer
Gwyn Aled

'Hi, I'm Gwyn, your sports officer. I'm here to support, engage and develop students in all things sport; from participation all the way to high performance.'

Gwyn's ‘to-do’ list (manifesto):

 • Improve access to sports at Swansea
 • Create a interdepartmental sports league
 • Help clubs get out of debt through training and support
 • Offer coaching and refereeing courses available to all students, not just those already in sports teams
 • Provide sport coaches with recognition and development
 • Provide further support for new clubs
 • Implement a Varsity discount for players
 • More water points on Campus and the sports village
 • Improve access to both campus gyms and expand the Bay Campus gym
 • Make floodlighting accessible so that clubs can practice at all times
 • Make GWA merchandise available to purchase on campus
 • Support charities and campaigns such as Movember, Community Projects and Ladies Day

Roles & Responsibilities

Oversees the running of all University sports clubs

Makes sure all sports club members are fairly represented

Promotes sport and exercise at University

Swyddog Chwaraeon
Gwyn Aled

‘Helo, fi yw eich swyddog chwaraeon, Gwyn Aled. Rydw i yma i roi cymorth, ymgysylltu ac i ddatblygu myfyrwyr o fewn y byd chwaraeon; o faterion sydd yn cynnwys cyfranogiad i berfformiad chwaraewr uchel.'

Rhestr Gwyn ar bethau sydd i wneud ‘to-do list’ (maniffesto):

 • Gwella ar fynediad at chwaraeon yn Abertawe
 • Creu cynghrair chwaraeon rhyngadrannol
 • Rhoi cymorth a hyrwyddo system PAL y brifysgol
 • Helpu clybiau i waredu ar ei ddyled trwy hyfforddiant a chymorth
 • Cynnig cyrsiau hyfforddiant a dyfarnu a fydd ar gael i bob myfyriwr, nid yn unig y rhai sydd o fewn timau chwaraeon yn barod
 • Rhoi cydnabyddiaeth a datblygiad ar gyfer hyfforddwyr chwaraeon
 • Hyfforddi clybiau newydd trwy gynyddu faint o gymorth/cefnogaeth maent yn derbyn
 • Gweithredu disgownt Varsity ar gyfer chwaraewyr
 • Mwy o bwyntiau dwr ar gampws â’r pentref chwaraeon
 • Gwella ar fynediad i’r gym ar draws y ddau gampws ac i ehangu ar gym campws y bae
 • Sicrhau hygyrchedd defnydd llifoleuadau fel bod modd i glybiau ymarfer ar bob adeg. Sicrhau bod nwyddau GWA ar gael i brynu ar gampws
 • Cefnogi elusennau ac ymgyrchoedd megis ‘Movember’, prosiectau’r gymuned a ‘Ladies Day’

Rolau & Cyfrifoldebau

Goruchwylio rhediad/gweithrediad pob clwb chwaraeon y Brifysgol

Sicrhau bod pob aelod o glwb chwaraeon yn cael eu cynrychioli yn deg

Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)