Sports Officer
Sophie Hargreaves
 
A keen sportswoman, Sophie brings the same dedication and enthusiasm to her role in the Union. She studied Geography, was Captain of the Waterpolo club, and often competed in BUCS.
 
'Hi, I'm Sophie, your Sports Officer. I'm here to support, engage and develop students in all things sport; from participation all the way to high performance.'

 

Sophie's manifesto:

 • Establish a healthy eating facility on Bay Campus
 • Make training in the shed more accessible to sports teams
 • Provide more gym facilities on Bay Campus
 • Increase the amount of water dispensers on campus
 • Invest in performance analysis technology
 • Introduce more intermural leagues
 • Reduce the prices of the University gym and discounted Sport Swansea membership
 • More support for sports injuries and rehabilitation
 • Greater financial support for new and smaller teams
 • More support for clubs seeking sponsorship
 • Create more opportunities for players to qualify as coaches, referees and officials
 • Increase funding for clubs competing in local leagues
 • Add more merchandise to the GWA brand
 • Establish links with our partner universities
 • Reform the Varsity ticketing system to ensure all players get tickets
 • Support the Sport Swansea charity events and increase guidance for sports wanting to fundraise
 • Organise a Sport Swansea Ball

Roles & Responsibilities

Oversees the running of all University sports clubs

Makes sure all sports club members are fairly represented

Promotes sport and exercise at University

Swyddog Chwaraeon
Sophie Hargreaves
 
Mae Sophie yn chwaraewraig awyddus, ac mae'n sicrhau bod ei rol yn yr Undeb yn derbyn yr un ymrwymiad a brwdfrydedd. Astudiodd hi Ddaearyddiaeth, roedd hi'n Gapten i'r Clwb Polo Dwr, ac mae hi wedi cystadlu mewn BUCS nifer o weithiau.
 

‘Helo, fi yw eich Swyddog Chwaraeon, Sophie Hargreaves. Rydw i yma i roi cymorth, ymgysylltu a datblygu myfyrwyr o fewn y byd chwaraeon; o faterion cyfranogiad at berfformio'n dda.'

Maniffesto Sophie:

 • Sefydlu gweithdrefn bwyta'n iach ar Gampws y Bae
 • Sicrhau bod hyffroddi yn y sied yn hygyrch i dimoedd chwaraeon
 • Darpari rhagor o gyfleusterau campfa ar Gamwpws y Bae
 • Cynyddu'r nifer o bwyntiau dwr ar y campysau
 • Cyflwyno rhagor o gynghreiriau rhyngfurol
 • Lleihau prisiau'r gampfa a sicrhau aelodaeth rhatach i fyfyrwyr ar ôl 4 mlynedd 
 • Rhagor o gefnofaeth ar ôl anafiadau ac adfeiriad
 • Rhagor o gefnogaeth ariannol i dimoedd newydd a bach 
 • Rhagor o gefnogaeth i glybiau sy'n chwilio am noddwyr
 • Creu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr gymhwyso fel hyfforddwyr a swyddogion
 • Cynyddu'r cyllid i glybiau sy'n cystadlu'n lleol
 • Ychwanegu rhagor o ddillad i frand GWA
 • Sefydlu cysylltiadau â phrifysgolion eraill
 • Diwygio system ticedi Varsity i sicrhau bod chwarawyr yn cael tocynnau
 • Cefnogi digwyddiadau elusennol Chwaraeon Abertawe a chynyddu arweinyddiaeth i glybiau sydd am godi arian
 • Trefnu Dawns Chwaraeon Abertawe

Rolau & Cyfrifoldebau

Goruchwylio gweithrediad pob clwb chwaraeon y Brifysgol

Sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynrychioli'n deg

Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)