As a Swansea Uni student, you’re automatically a member of the SU. 

Through us, you can join a Society or Sports Club, get Advice and Support, use our Shops & Bars or attend one of our awesome Events.

We also have 6 elected Full-time Officers who represent you for all things Uni-related and a Student Voice team who help to make your voice heard.

 

What Makes Swansea Union?

Swansea University Students' Union is a registered charity which was first started way back in 1920 – the same time as the University opened.

Every single Swansea University student has always had a voice through us.

We’ve grown a bit since then, now acting as the voice for almost 20,000 students.

We work across both Bay and Singleton campuses, have 4 shops, 3 bars and run over 280 events for students every year. Our main priority is making sure that Swansea University students have the best time at University; to do this, we work with the University on your welfare, your education and your every day experience.

We're strategically ran by 9 trustees who include the 6 elected full-time officers and 3 external trustees. External trustees are volunteers usually selected for the knowledge, skills and experience that they can bring to the Students' Union. They work really closely with our Senior Management Team which includes our Chief Executive Officer and the Head of Finance and Operations both of which make sure that the Students' Union is at the best it can be every day.

 

To find out more about how we're governed head to our Articles of Governance page or to find out more about how you can get involved with shaping the way we work, email your Student Voice team at student.voice@swansea-union.co.uk.

 

Pa gyfundeb o bethau sy'n gwneud yr Undeb?

Elusen gofrestredig yw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, a dechreuwyd yn ôl yn 1920 – yr union yr un flwyddyn a agorwyd y Brifysgol.

Mae gan bob myfyriwr Prifysgol Abertawe llais trwy’r undeb.

Rydym wedi tyfu a datblygu ers hynny, ry’m ni yn awr yn gweithredu fel llais i bron 20,000 o fyfyrwyr. Rydym yn gweithio ar draws y ddau gampws sef campws y Bae a champws Singleton. Rydym yn berchen 4 siop, 3 bar ac ry’m ni’n rhedeg dros 280 o ddigwyddiadau ‘events’ ar gyfer myfyrwyr yn flynyddol. Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael yr amser gorau yn y Brifysgol. I gyflawni hyn, rydym yn cyd-weithio gyda’r Brifysgol ar eich lles, eich addysg a’ch profiad dyddiol.

Mae gweithrediad yr Undeb yn cael ei redeg yn strategol gan 8 ymddiriedolwyr, mae’r rhain yn cynnwys 5 swyddog llawn amser etholedig a 3 ymddiriedolwyr allanol. Fel arfer, gwirfoddolwyr yw’r ymddiriedolwyr allanol sydd wedi cael ei ddewis gan ei fod nhw â’r wybodaeth, sgiliau a phrofiad priodol i gyfrannu tuag at Undeb y Myfyrwyr. Maent yn gweithio yn agos iawn â’r tîm uwch reolwyr, sydd yn cynnwys ein prif Swyddog Gweithredol, a phennaeth cyllid a gweithrediadau. Lle bod y ddau ohonynt yn sicrhau bod yr Undeb Myfyrwyr yn perfformio hyd orau ei allu yn ddyddiol.

I ddarganfod mwy am sut yr ydym yn cael ei lywodraethu, ewch i ein tudalen erthyglau llywodraethu, neu i ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar sut allwch chi gymryd rhan gyda siapio’r ffordd rydym ni yn gweithio, cysylltwch â’ch tîm llais myfyriwr trwy e-bost student.voice@swansea-union.co.uk.