Honorary Lifetime Membership

The highest level of recognition the Students’ Union awards is Honorary Life Membership.  

If you know someone involved with the Students’ Union, through volunteering, working or being a member of a Society or Sports Club, you may well know someone who goes above and beyond to help, and make your experience the best it possibly can be.  

What does Honorary Life Membership get you?

Honorary Life Membership gets you automatic access and use of any Union service or facility, as well as the opportunity to receive associate membership to any society after graduation when still in the area.  

How do I nominate someone?

Just fill out the form below and let us know in less than 250 words why you think this person deserves our recognition.

Nominations close at midnight on April 16th 2018.

Please send a picture of the person you are nominating to student.voice@swansea-union.co.uk by the close of nominations. This is for a presentation announcing the candidates at the Students' Union AGM.

Aelodaeth Anrhydeddus am Oes

Hwn yw'r lefel uchaf o adnabyddiaeth gan Undeb y Myfyrwyr.

Os wyt ti'n adnabod rhywun sy'n rhan o Undeb y Myfyrwyr, drwy wirfoddoli, gwaith neu fod yn aelod o Gymdeithas neu Glwb Chwaraeon, efallai dy fod di'n adnabod rhywun sy'n gweithio'n galed i helpu a sicrhau bod profiad myfyrwyr y gorau posib.

Beth yw manteision Aelodaeth Anrhydeddus am Oes?

Mae Aelodaeth Anrhydeddus am Oes yn rhoi mynediad a defnydd awtomatig o unrhyw wasanaeth neu gyfleuster yr Undeb, yn ogystal â'r cyfle i dderbyn aelodaeth gyswllt i unrhyw gymdeithas ar ôl graddio.

Sut ydw i'n enwebu rhywun?

Llenwa'r ffurflen isod a gad i ni wybod mewn llai na 250 gair pam fod y person yn haeddu ein hadnabyddiaeth.

Mae enwebiadau'n cau am ganol nos ar Ebrill 16eg 2018. 

Anfona lun o'r person sy'n cael ei enwebu at student.voice@swansea-union.co.uk erbyn y dyddiad cau. Bydd y llun yn cael ei ddefnyddio mewn cyflwyniad yn cyhoeddi'r ymgeiswyr yn CCB Undeb y Myfyrwyr. 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)