About

Swansea University Rifle Club

*PLEASE DO NOT PURCHASE MEMBERSHIP UNTIL AUTHORISED!*

Hello and Welcome to the offical Swansea University Rifle page

What we do

Our club mainly focuses on .22 Caliber Small Bore Rifle target shooting at a nearby range. We are very much a mixed ability group but also field teams for local competitions and for BUCS and Varsity. Throughout the year we will hold various activities days which includes pistol and clay pigeon shooting just as a taster.

Costs and Availability

The joining fee (standard membership) is £75 for the year. This covers your insurance costs, use of the club range, use of arms and transportation. An additional cost to consider is ammunition used while training.

Due to range restrictions, SU rifle can only accept 30 members

Please feel free to join our Facebook page,  follow us on Twitter (@SURifle) / instagram (swansea_uni_rifle) or contact us by email. We would love to hear from you! 

Lucy Farrelly - President 19/20

 

 

* A WNEWCH CHI DDARLLEN CYN YMAELODI*

Helo a Chroeso i dudalen swyddogol Reiffl Prifysgol Abertawe

Beth yr ydym yn ei wneud

Mae’r clwb yn ffocysu ar saethu targed Reiffl Dwll Fach Calibr 22 ar gae cyfagos. Rydym yn ffocysu ar hwn i sicrhau ein bod ni’n hyfforddi’n dda ar gyfer cystadlaethau BUCS a Varsity. Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal amrywiaeth o ddiwrnodau gweithgaredd sy’n cynnwys saethu pistol a cholomennod clai er mwyn cynnig blas.

Costau ac Argaeledd

Ffi ymaelodi (aelodaeth arferol) yw £75 ar gyfer y flwyddyn. Bydd hwn yn cynnwys cost eich yswiriant, defnydd o gae'r clwb, defnydd o arfau a thrafnidiaeth. Cost ychwanegol i’w hystyried yw bwledi i’w defnyddio wrth hyfforddi.

O achos cyfyngiadau’r cae, gall Reiffl SU dim ond derbyn 30 aelod.

Peidiwch ag ofni edrych ar ein tudalen Facebook, Trydar (@SURifle) /  instagram (swansea_uni_rifle) neu gysylltu â ni. Hoffem ni glywed gennych chi!

 

Glen Dighton - Llywydd 19/20

 

*PLEASE DO NOT PURCHASE MEMBERSHIP UNTIL AUTHORISED!*

Hello and Welcome to the offical Swansea University Rifle page

What we do

Our club mainly focuses on .22 Caliber Small Bore Rifle target shooting at a nearby range. We are very much a mixed ability group but also field teams for local competitions and for BUCS and Varsity. Throughout the year we will hold various activities days which includes pistol and clay pigeon shooting just as a taster.

Costs and Availability

The joining fee (standard membership) is £75 for the year. This covers your insurance costs, use of the club range, use of arms and transportation. An additional cost to consider is ammunition used while training.

Due to range restrictions, SU rifle can only accept 30 members

Please feel free to join our Facebook page,  follow us on Twitter (@SURifle) / instagram (swansea_uni_rifle) or contact us by email. We would love to hear from you! 

Lucy Farrelly - President 19/20

 

 

* A WNEWCH CHI DDARLLEN CYN YMAELODI*

Helo a Chroeso i dudalen swyddogol Reiffl Prifysgol Abertawe

Beth yr ydym yn ei wneud

Mae’r clwb yn ffocysu ar saethu targed Reiffl Dwll Fach Calibr 22 ar gae cyfagos. Rydym yn ffocysu ar hwn i sicrhau ein bod ni’n hyfforddi’n dda ar gyfer cystadlaethau BUCS a Varsity. Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal amrywiaeth o ddiwrnodau gweithgaredd sy’n cynnwys saethu pistol a cholomennod clai er mwyn cynnig blas.

Costau ac Argaeledd

Ffi ymaelodi (aelodaeth arferol) yw £75 ar gyfer y flwyddyn. Bydd hwn yn cynnwys cost eich yswiriant, defnydd o gae'r clwb, defnydd o arfau a thrafnidiaeth. Cost ychwanegol i’w hystyried yw bwledi i’w defnyddio wrth hyfforddi.

O achos cyfyngiadau’r cae, gall Reiffl SU dim ond derbyn 30 aelod.

Peidiwch ag ofni edrych ar ein tudalen Facebook, Trydar (@SURifle) /  instagram (swansea_uni_rifle) neu gysylltu â ni. Hoffem ni glywed gennych chi!

 

Glen Dighton - Llywydd 19/20

 

Committee

President
Shotgun Rifle Sport