Athletics & Cross Country

A fun and friendly club based at the Swansea University Sports Village

Welcome to Swansea University Athletics & Cross Country Club.
Whether you want to jog to keep fit, achieve a new PB or want to come along on our Wednesday socials and make some new friends, Swansea University Athletics & Cross Country is the club for you.

We cater to all abilities from international athletes to beginners, so everyone is welcome!

Social Media

We regularly use Social Media so come gives us a follow.

Facebook: Join our group - Swansea Uni Athletics & Cross Country

Twitter: SUAthleticsClub

Instagram: swansathletics

Training

Tuesdays & Thursdays (Running/Track Sessions): 6:30-7:30pm meeting at the pavillion overlooking the athletics track at 6:15pm.

Make sure you join our Facebook page (Swansea Uni Athletics & Cross Country). No matter what day of the week it is someone will be training so keep an eye out for their posts on our page so you can choose the session for you.

We offer a range of sessions aimed at: Track and Field, Endurance and those looking to run more socially. 

Titan

This year we have teamed up with Titan Strength & Conditioning classes where we get a discounted session at £3.20

Classes are held: Wednesdays 06:30-7:30am. Fridays 18:00-19:15pm. Saturdays 08:15-09:15am.

These classes really are a great way to push yourself but also change up the routine of your training while helping your overall fitness.

Classes are held in the indoor running track which is located at the University Sports village, or The Shed on SIngleton Campus.

 

Races

As a club, we compete in various different races throughout the year including Track & Field events, Cross Country, as well as multi-terrain and various road races.

On the track we compete at BUCS championships (both indoors and outdoors) every year, taking a large team away for what always promises tobe a competitive and fun weekend. We also enter the South West Varsities (Summer and Winter) held at Exeter every November and March, as well as competing against Cardiff in the Welsh Varsity, which Athletics and XC won on 2018!

As well as these competitions, we also frequenlty have athletes travelling to local (and some not so local) open competitions and these are a great way to chase some PBs and meet new people.

Our Cross Country team compete at the annual BUCS Cross-Country Championship as well as in the local West Glamorgan & Gwent leagues, with races around every 2-3 weeks, usually on a Sunday. The entry fee is no more than £4, we try to make transport to these races as cheap as possible and then usually round off the day with a meal to enhance team bonding. The Cross Country season lasts from September to March and the Cross Country Captain will keep you updated about the fixtures. 

As a club we try to encourage the integration of both Athletics and Cross-Country. Opens are a great chance for the Cross-Country team to try their hand at different Track and Field events, many Track athletes try their hand at some longer distances and compete at the weekly local 5k parkrun which is free to enter and is a great way for beginners to get a feel for racing in a non-competetive environment.

As a club we say come along try your best, try something new and have fun!

We welcome and encourage members of all abilities to come and race for us!

Socials

Socials are held weekly for the first month of each semester and then fortnightly until the semester ends. The socials are a great way to meet new people and make new friends. There is usually a theme for socials chosen by the social secs so get rummaging in your fancy dress boxes! This Year our sponsor bar will Bambu!

We will also be hosting many sober socials!!

Captains

Club Captain: Julia Cook

Secretaries: Molly Hanson and Emily Weaver

Cross-Country Captains: Rowan Durrant

Track and Field Captain: Lianne Lafreniere

Social Secs: Huw Greene and Christian Lovett 

 

 

Clwb hwyl a gyfeillgar ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe.

Croeso i Glwb athletau a Traws-gwlad Prifysgol Abertawe. Os chi’n yma i gadw ffit, gael PB neu cymdeithasu ar Ddydd Mercher a chreu ffrindiau newyss, mae Athletau a traw-gwlad yw’r clwb i chi! Rydyn ni’n darparu athletwyr o dechreuwyr i athletwyr cenhedlaethol felly mae pawb yn gallu ymuno.

Cyfrangau Cymdeithasol

Un nod yw i wella ein presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol felly rhoi ni dilyn

Facebook: Swansea Uni Athletics & Cross Country

Twitter: SUAthleticsClub

Instagram: swansatheltics

hyfforddiant

Ymarfer ar Dydd Mawrth a Iau (Sesiynau Rhedeg/Trac): Cwrdd am 6:30-7:30y.h yn y Pafiliwn sydd yn edrych ar y trac athletau am 6:15. Bydd ein sesiwn gyntaf o’r tymor ar Dydd Mawrth Hydref y 4ydd am 6:15 ble byddwn ni’n cael ein cyfarfod cyntaf efo’r pwyllgor a wedyn sesiwn hawdd a neis ble chi gallu cwrdd efo pawb ac adnabod ei’n gilydd Gwneud yn siwr bod chi’n ymuno a ein tudalen Facebook! Dim ots pa diwrnod o’r wythnos yw e bydd rhywun yn ymarfer felly cadw llygad mas am bostiau ar ein tudalen er mwyn i chi dewis y sesiwn gorau i chi.

Rasiau

Fel clwb rydyn ni’n cystadlu mewn gystadleuaeth amrywiol trwy’r blwyddyn gan gynnwys: digwyddiadau trac a maes gwahanol, traws-gwlad, hefyd aml-dir a rasiau ffordd. Mae ei’n tim traws-gwlad yn cystadlu mewn y West Glamorgan lleol a chynghrair Gwent. Rydyn ni’n rasio tua 2-3 wythnos fel arfer ar dydd Sul a mae nw’n costi £4. Rydyn ni’n trio gwneud ein taeth i’r rasiau mor rhad ag sydd yn posib a wedyn fel arfer ar ddiwedd y dydd byddwn yn mynd am fwyd a bondio efo’r tim. Mae’r cynghrair traws-gwlad yn para o fis Medi i Fawrth a bydd y ddwy capteniaid traws-gwlad yn cadw cysylltiad efo’r rasiau yn y dyfodol. Rydyn ni’n hefyd yn cystadlu mewn y pencampwriaeth BUCS traws-gwlad

Mae llawer o ein tim traws-gwlad yn cystadlu mewn digwyddiadau mawr a hir lan a lawr y gwlad fel y Bae Abertawe 10km, Hanner-Marathon Abertawe a Hanner-Marathon Caerdydd.

Mae’r tim trac a maes yn cystadlu mewn llawer o wahanol digwyddiagau fel, BUCS dan do a tu allan, cyfarfodydd agored lleol ar draws Prydain, a hefyd pencampwriaeth Prifysgol Gorllewin Dde. Rydyn ni’n cystadlu yn flynyddol mewn y Welsh Varsity yn erbyn Prifysgol Caerdydd a rydyn ni’n yr ennillyd cyntaf. Bydd y Captin trac cadw chi gwybod am yr digwyddiadau yn y dyfodol.

 

 Fel clwb rydyn ni’n trio ymuno y ddwy athletau a traws-gwlad. Cystadleuaethau yn siawns gwych i’r tim traws-gwlad i drio gwahanol digwyddiadau trac a maes. Mae llawer o athletwyr trac yn trio pellteroedd hir a cystadlu yn y Parkrun wythnosol 5km sydd yn rhad i rasio a ffordd gwych i ddechreuwyr i gael blas i rasio mewn amgylchedd an-cystadleuol. Fel clwb rydym ni’n dweud dewch ymlaen a trio eich gorau, trio rhywbeth newydd a cael hwyl! Rydyn ni’n croesawu ac annog aelodau o bob galluoedd i ddod a rasio hefo ni!

 

Cyfarfodydd Cymdeithasol

Cyfarfodydd cymdeithasold yn cael eu cynnal am y mis cyntaf o bob tymor a wedyn pob pythefnos tan bod y tymor wedi gorffen. Mae’r cyfarfodydd cymdeithasol yn ffordd gwych i gyfarfod a phobl newydd a chreu ffrindiau newydd. Mae yna fel arfer themau gwahanol i’r noson allan sydd yn cael ei ddewis gan y ysgrifennyd cymdeithasol felly ewch i eich bocsiau gwisg ffansi! Y blwyddyn yma mae ein bar noddwr yw Bambu!

 

Clwb Capten – Julia Cook

Ysgrifennydd - Molly Hanson and Emily Weaver

Capten traws-gwald- Rowan Durrant and Seb Ruscoe

Capten trac a maes- Lianne Lafreniere

Ysgrifennyd Cymdeithasol- Huw Greene and Christian Lovett

 

 

 

 

Committee

Cross-Country Captain
Rowan Durrant
Secretary
Molly Hanson
Emily Weaver
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)