Browse All Societies

Societies at Swansea University Students’ Union are some of the best in the country! We have a huge range of societies across the seven categories shown below. The benefits of joining a society include:

 • Support for academic studies
 • Getting to know new people
 • Socials!
 • Increasing your employability
 • Opportunities to build your University family
 • Learning new skills
 • Developing your hobbies and interests
 • Trying something new
 • ..and ultimately having fun!

To join a society, either sign up online at any time from September 1st or come along to our Freshers’ Fayre during Freshers’ Fortnight.

If you have any questions about Societies, answers may be found in the Societies' Manual

Mae cymdeithasau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn rhai o gymdeithasau gorau’r wlad! Mae gennym amryw o gymdeithasau ar draws y saith categori isod. Mae manteision ymuno yn cynnwys:

 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau academaidd
 • Cwrdd â phobl newydd
 • Sosials!
 • Cynyddu eich cyflogadwyedd
 • Cyfleoedd i ehangu ar eich teulu yn y Brifysgol
 • Dysgu sgiliau newydd
 • Datblygu diddordebau newydd
 • Gwneud rhywbeth newydd
 • ....a chael hwyl!

I ymuno â chymdeithas, cofrestrwch arlein unrhyw brwyd ar ôl Medi 1af, neu dewch i Ffair y Glas yn ystod Pythefnos y Glas.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gymdeithasau, darllenwch Canllaw’r Cymdeithasau.

 • All

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)