All Societies

There’s a reason everyone and their dog told you to join a society when you get to Uni. It’s the best way to make friends, learn new things and have some good old-fashioned fun. Whether you’re an expert baker or a yoga novice, we’ve got something for you.

If you have any questions, check out the Societies' Manual

Mae ‘na rheswm bod pawb a’i gi yn dweud wrthoch chi i ymuno â chymdeithas yn y Brifysgol. Dyma’r ffordd orau i gwrdd â phobl, dysgu pethau newydd a joio. Os ydych chi’n bobydd arbenigol neu’n newyddian ioga, mae rhywbeth i chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, darllenwch Canllaw’r Cymdeithasau.

  • All

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)