If you want to start a new society, fill in this form with details of the society and get 20 signatures from students who agree it's a good idea.

Drop the form at the Societies Office and it'll be taken to the Societies' Executive Committee. If you've been approved, you'll be given your very own email address, you'll have society priveleges and you'll be added to the SU website once you've held an AGM to elect your first committee.

Societies' Executive Committee Meetings take place every 2/3 weeks during term time, so it can take a bit of time before you hear back. If you're planning on starting a society over the summer, it won't go through the Executive Committee until the new term starts in October.

If you have any questions, email societiesteam@swansea-societies.co.uk

 

Os hoffech chi ddechrau cymdeithas newydd, llenwch y ffurflen hon gyda manylion am y gymdeithas, a chasglwch 20 llofnod gan fyfyrwyr sy’n cytuno bod y gymdeithas yn syniad da.

Ewch â'r ffurflen i’r Swyddfa Gymdeithasau a bydd y Pwyllgor Gweithredol Cymdeithasau yn trafod y peth. Os ydych chi wedi cael eich cymeradwyo, byddwch chi’n derbyn cyfeiriad ebost eich hun yn ogystal â manteision eraill cymdeithasau, ac yn cael eich cynnwys ar wefan UM wedi i chi gynnal CCB i ethol eich pwyllgor cyntaf.

Mae Cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol Cymdeithasau yn cymryd lle bob 2/3 wythnos yn ystod y tymor, felly mae’n gallu cymryd amser cyn i chi glywed nôl. Os ydych chi’n bwriadu dechrau cymdeithas newydd dros yr haf, ni fydd y Pwyllgor Gweithredol Cymdeithasau yn gwneud penderfyniad tan i’r tymor ddechrau ym mis Hydref.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ebostiwch societiesteam@swansea-societies.co.uk