Buying your bus pass at the Travel Shop through your Union means you'll get:

Access to 24 hours bus travel

Optinal pass protection so that if you lose your pass, you get one replacement

Unlimited travel within Swansea and free travel on the x10 bus to Cardiff

A physical bus pass (we don't use the app so if you lose your phone or run out of battery - you'll still be able to catch the bus)

Find us in the Travel Shop in Fulton House, Singleton Campus and in the Bay Campus Students' Union (next to the gym).

This product is not on sale.

Mae prynu eich tocyn bws yn y Siop Deithio trwy eich Undeb yn cynnig:

Mynediad at 24 awr o drafnidiaeth bws

Diogelwch opsiynol ar y tocyn, felly os ydych chi'n colli un, byddwch chi'n gallu cael un arall

Trafnidiaeth ddiderfyn o fewn Abertawe a thrafnidiaeth am ddim ar y bws x10 i Gaerdydd

Tocyn bws corfforol (nid ydyn ni'n defnyddio'r ap felly os ydych chi'n colli'ch ffôn neu'n rhedeg allan o fatri - bydd tocyn gennych chi)

Dewch o hyd i ni yn y Siop Deithio yn Nhy Fulton, Campws Singleton ac yn Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae (ger y gampfa).

This product is not on sale.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)