Nominate yourself

Step 1. Sign in to your account on the SU website using your University username & password.

Step 2. Once you are signed in click on the #MakeYourMark image on the homepage to access the elections site.

Step 3. On the elections site you'll see the large Stand in the Election banner – click it!

Step 4. The positions you're eligible to stand for should appear. Click the position you'd like to stand for. (If the position you want to stand for isn't there it may be that you don't self-define as the requirement for that position – if you think this is wrong then email web@swansea-union.ac.uk)

Step 5. Complete your nomination ensuring all your information is correct and submit! You will then receive an email from the Student Voice team to explain what happens next.

 

If you experience any technical problems trying to nominate, please contact web@swansea-union.ac.uk

 

Sut i Enwebu

 

1. Mewngofnodwch ar eich cyfrif ar wefan yr UM gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr & cyfrinair.

2. Unwaith i chi mewngofnofi cliciwch ar y delwed #MakeYourMark ar yr hafan i dderbyn mynediad at y safle etholiad.

3. Ar y safle etholiad fe fyddwch yn gweld y faner fawr sy’n dweud ‘Sefyllwch yn yr Etholiad’ – cliciwch ef!

4. Dylai’r safle rydych yn gymwys i sefyll am ymddangos. Cliciwch ar y safle rydych eisiau sefyll am. (Os nad yw’r safle rydych eisiau sefyll am yn ymddangos, efallai nad ydych yn hunan-ddiffinio fel y gofyniad ar gyfer y safle yna – os ydych yn credu bod hyn yn anghywir e-bostiwch web@swansea-union.ac.uk)

5.Cwblhewch eich enwebiad gan sicrhau bod eich gwybodaeth i gyd yn gywir a chyflwynwch eich enwebiad! Fe fyddwch yn derbyn e-bost oddi wrth y tîm Llais Myfyrwyr i egluro beth sy’n digwydd nesaf.

 

Os ydych yn profi unrhyw anawsterau technegol wrth geisio enwebu, cysylltwch â web@swansea-union.ac.uk os gwelwch yn dda.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)