1. Sign in to the SU website using your University username & password.

2. Click on the Elections image on the homepage to access the elections site.

3. Click the STAND NOW banner.

4. The positions you're eligible to stand for should appear, so click on the position you'd like to stand for.

5. Make sure all your information is correct and submit! You will then receive an email to explain what happens next.

 

If you have any technical problems trying to stand, contact web@swansea-union.ac.uk

 

 

 

1. Mewngofnodwch i wefan yr UM gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr & cyfrinair.

2. Cliciwch ar y delwedd Etholiadau ar yr hafan i fynd at safle'r etholiad.

3. Cliciwch ar  y faner SEFYLL NAWR.

4. Dylai’r rolau rydych chi'n gymwys i sefyll amdynt ymddangos, felly cliciwch ar yr un sy'n berthnasol.

5. Sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gywir a chyflwynwch eich enwebiad! Byddwch chi wedyn yn derbyn e-bost yn egluro beth sy’n digwydd nesaf.

 

Os oes unrhyw anawsterau technegol wrth geisio sefyll, cysylltwch â web@swansea-union.ac.uk.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)