Overview
 

Two members of the Swansea community will share their experiences of seeking asylum and refugee status in this moving online event. There will an opportunity for Q&A at the end of the session.

Please note: There is a zero-tolerance policy at this event towards any negative comments or behaviour, there will be Zoom moderators present to enforce this. All questions and comments must be sensitive and respectful to the volunteers speaking at this event.

Bydd dau aelod o gymuned Abertawe'n rhannu eu profiadau o geisio statws lloches a ffoaduriaid yn y digwyddiad llawn emosiwn hwn ar-lein. Bydd cyfle i holi ac ateb ar ddiwedd y sesiwn.

Sylwer: Mae polisi dim goddefgarwch yn y digwyddiad hwn tuag at sylwadau neu ymddygiad negyddol, bydd cymedrolwyr Zoom yn bresennol i orfodi hyn. Rhaid i'r holl gwestiynau a sylwadau fod yn sensitif ac yn barchus tuag at y gwirfoddolwyr sy'n siarad yn y digwyddiad hwn.

Trefnir gan Undeb y Myfyrwyr a BywydCampws.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych yn siwr y byddwch yn dod.

https://swanseauniversity.zoom.us/j/99754844865?pwd=Vko2TG1xWUJuMEpsZEZkZTgzdVhtdz09

Meeting ID: 997 5484 4865
Passcode: 359222