Overview
 

Join the Student’s Union and Campus Life in an evening of celebration of the refugee and asylum seekers in our vibrant Swansea community. The film will be played after a short presentation from Dr Mohammed Ben Amer, a Swansea University Alumni and asylum seeker in the local community.

The Good Lie follows a group of young refugees orphaned during the Sudanese Civil War who are given the opportunity to resettle in America.

Food and drink tickets included with vegan and vegetarian burger options. Spaces are limited, so please only book this event if you’re sure you will attend.

Ymunwch ag Undeb y Myfyrwyr a BywydCampws am noson o ddathlu ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ein cymuned fywiog yn Abertwe. Caiff y ffilm ei darlledu ar ôl cael cyflwyniad byr gan Dr Mohammed Ben Amer, cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe a cheisiwr lloches yn y gymuned leol.

Mae'r ffilm The Good Lie yn dilyn grwp o ffoaduriaid ifanc amddifad yn ystod Rhyfel Cartref Swdan sy'n cael y cyfle i ail-leoli yn America.

Mae tocynnau bwyd a diod wedi'u cynnwys gydag opsiynau byrger feganaidd ac i lysieuwyr. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych yn siwr y byddwch yn dod.