COVID-19 Vaccination – Students in Priority Group 6

Some students who are classed in the COVID-19 Vaccination Priority Group 6 - Adults aged 16 to 65 years in an at-risk group (more information here), may not have been offered a vaccine yet despite being in one of the groups currently being contacted.

If you are a Group 6 patient and feel you should have been offered a vaccine, Swansea Bay University Health Board are encouraging you to contact their booking team via sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk or call 01792 200492 or 01639 862323.

More information on the vaccine rollout in Swansea Bay University Health Board can be found here

Efallai nad yw rhai myfyrwyr sy'n cael eu dosbarthu yng Ngrwp Blaenoriaeth Brechu COVID-19 6 - Oedolion rhwng 16 a 65 oed mewn grwp sydd mewn perygl (mwy o wybodaeth yma), wedi cael eu cynnig y brechlyn er eu bod yn un o'r grwpiau sy’n cael eu galw ar hyn o bryd.

Os ydych chi'n glaf Grwp 6 ac yn teimlo y dylech fod wedi cael cynnig brechlyn, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn eich annog i gysylltu â'u tîm archebu trwy sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk neu ffonio 01792 200492 neu 01639 862323.

Mae mwy o wybodaeth am gyflwyno brechlynnau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yma

 
Swansea University Students' Union