Election Announced!

Keep an eye on our website for updates.

ELECTIONS 2021

OFFICIAL NOTICE: ELECTION ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that an election will be taking place to fill the following Officer positions:

Full-time Officers

President

Education Officer

Societies & Services Officer

Sports Officer

Welfare Officer

Welsh Affairs Officer

Part-time Officers

BME (Black & Minority Ethnic) Officer

Environment Officer

Ethics Officer

General Secretary

International Officer

LGBT+ Officer (Bay)

LGBT+ Officer (Singleton)

Mature Students Officer

Mental Health Awareness Officer

Students with Disabilities Officer

Trans and Non-Binary Awareness Officer

Women’s Officer

Alanna Taylor,

Assistant Returning Officer

11th January 2021

Keep checking swansea-union.co.uk/elections for more information.

ETHOLIADAU 2021

HYSBYSEB SWYDDOGOL: ETHOLIAD WEDI’I GYHOEDDI

Dyma i gyhoeddi i bob aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod etholiad yn cael ei gynnal i lenwi rolau’r Swyddogion canlynol:

Swyddogion Llawn-amser

Llywydd

Swyddog Addysg

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Swyddog Chwaraeon

Swyddog Lles

Swyddog Materion Cymraeg

Swyddogion Rhan-amser

BME (Myfyrwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig)

Swyddog yr Amgylchedd

Swyddog Moeseg Ysgrifennydd Cyffredinol

Swyddog Rhyngwladol

Swyddog LHDT+ (Bae)

Swyddog LHDT+ (Singleton)

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Swyddog Traws/Di-ddeuaidd

Swyddog Menywod 

Alanna Taylor, Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol

11 eg Ionawr 2021

Ewch i swansea-union.co.uk/elections am ragor o wybodaeth.

 
Swansea University Students' Union