SU Awards 2021

Nominations are now OPEN!

Nominations are open! This academic year has been tough, but as always, the Swansea Uni community comes together and makes the best of it.

This is your chance to reward the everyday heroes who have gone above and beyond to make Swansea a better place.

Make your nomination here.

Here are the categories and awards up for grabs...

 • Best Student-Led Campaign
 • Best Student-Led Event
 • Subject Rep of the Year
 • College Rep of the Year
 • Part-Time Officer of the Year
 • Lily Summers Award
 • Samuel Claydon Smith Award
 • Best New Society
 • Most Improved Society
 • Society of the Year
 • Sports Committee of the Year
 • Sports Club Most Engaged with SUSU
 • Outstanding Contribution to Student Media
 • Individual Contribution Award
 • Ben Lockwood Award

Mae enwebiadau ar AGOR! Mae'r flwyddyn academaidd hon wedi bod yn anodd, ond fel bob amser, mae cymuned Prifysgol Abertawe yn dod at ei gilydd ac yn gwneud y gorau ohoni.

Dyma dy gyfle i wobrwyo'r arwyr bob-dydd sydd wedi mynd tu hwnt i'r galw i wneud Abertawe yn lle gwell.

Enweba yma. 

Dyma rai o'r categoriau a gwobrwyon sydd ar gael...

 • Ymgyrch Orau gan Fyfyrwyr
 • Digwyddiad Gorau gan Fyfyrwyr
 • Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn
 • Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn
 • Swyddog Rhan-Amser y Flwyddyn
 • Gwobr Lily Summers
 • Gwobr Samuel Claydon Smith
 • Y Gymdeithas Newydd Orau
 • Y Gymdeithas Sydd Wedi Gwella'r Mwyaf
 • Cymdeithas y Flwyddyn
 • Pwyllgor Chwaraeon y Flwyddyn
 • Y Clwb Chwaraeon sydd wedi Ymgysylltu ag UMPA y Mwyaf
 • Cyfraniad Rhagorol at Gyfryngau Myfyrwyr
 • Gwobr Cyfraniad Unigol
 • Gwobr Ben Lockwood
 
Swansea University Students' Union