The Students’ Union houses a wide variety of commercial outlets, including an on campus minimarket stocked with everything Swansea students might need, a fully licensed bar  showing sport on multiple screens and serving delicious food in a relaxed setting. Whatever you might need during your time at Swansea University, your Union has it all!
 
Don’t forget, all profits from our commercial services are reinvested into your student experience, so when you shop with us you’re helping to fund students support services, societies, sports teams and much more.
 
Mae Undeb y Myfyrwyr gyda amrywiaeth eang o allfeydd masnachol, yn gynnwys marchnad wedi’i stocio gyda phopeth bu angen ar myfyrwyr Abertawe, bar trwyddedig sy’n dangos chwaraeon ar llawer o sgriniau ac sy’n gwasanaethu bwyd mewn awyrgylch hamddenol. Beth bynnag rydych chi angen o fewn eich amser ym Mhrifysgol Abertawe, mae’ch Undeb gyda fe i gyd!
 
Peidiwch anghofio, mae’r elw i gyd o ein gwasanaethau masnachol yn cael ei ail-fuddsoddi mewn i’ch profiad yn y Prifysgol, felly amser rydych chi’n siopa gyda ni rydych chi’n helpu cyllid gwasanaethau cymorth, cymdeithasau, timau chwaraeon a llawer mwy.