Whether it's a healthy snack from Root, a comfy jumper from Fulton Outfitters or an ice-cold drink in JC's – we've got you covered with our on-campus shops and services.

All profits from our commercial services are reinvested into the student experience. So when you shop with us, you're helping to fund everything from our Advice and Support Centre to your favourite society.

Boed yn fyrbryd iachus o Root , siwmper gyfforddus o Fulton Outfitters neu ddiod rewoer o JCs – Gallwch ddod o hyd i beth bynnag yr hoffech yn un o’n siopau neu wasanaethau campws.

Caiff yr holl elw a ddaw o’n gwasanaethau masnachol eu hail-fuddsoddi yn nol i mewn i’r Undeb , er mwyn sicrhau bod eich profiad chi fel myfyriwr yn eithriadol. Golyga hyn felly , pan rydych yn prynu rhywbeth o un o’n siopau ni , rydych yn helpu i gyllido gwasanaethau tebyg i’r Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth neu eich hoff gymdeithas / glwb chwaraeon.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)