52° is the student bar on Bay Campus. It’s got cheap prices, exciting events and a wide range of food and drink. Head on down to watch live sports, take part in our pub quizzes and socialise with your society.

 

Bar i fyfyrwyr a leolir ar Gampws y Bae yw ‘52°’. Mae’r prisiau rhad ar gyfer yr ystod eang o fwydydd a diodydd, a chynhelir ‘events’ cyffrous hefyd. Dewch i wylio chwaraeon byw ar y teledu, cymrwch ran yn ein cwisiau tafarn ‘pub quizzes’ a chymdeithaswch gyda'ch cymdeithas yr ydych yn rhan ohono.