Costcutter

Costcutter is your on campus supermarket. We stock groceries ranging from fresh fruit and veg to lunch time snacks and beverages - we even sell stationery, alcohol and magazines. Be sure to pop by and stock up on all your weekly essential.

Term Opening Times

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9am – 10pm

Out of Term Opening Times

Saturday & Sunday 9am – 6pm

Saturday & Sunday 9am – 6pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 295 466

Like us on Facebook!

Costcutter yw eich archfarchnad ar gampws. Yma , gallwch ddod o hyd i’ch hoff fyrbryd neu ddiod , yn ogystal â ffrwythau a llysiau ffres. Rydym hyd yn oed yn gwerthu papurach swyddfa , alcohol a chylchgronau. Dewch i’n gweld ni er mwyn i chi allu prynu eich holl hanfodion wythnosol.

Oriau agor Ty mor

Dydd Llun – Gwener = 8Y.B – 10Y.H

Penwythnosau = 9Y.B – 10-Y.H

Oriau agor gwyliau

Dydd Llun – Gwener = 8Y.B-7Y.H

Penwythnosau = 9.Y.B – 6.Y.H

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Ffoniwch ni : 01792 295 473

Hoffwch ni ar Facebook