Costcutter

Costcutter is your on campus supermarket. We stock groceries ranging from fresh fruit and veg to lunch time snacks and beverages - we even sell stationery, alcohol and magazines. Be sure to pop by and stock up on all your weekly essential. We also have a Post Office branch in the shop.

Term Opening Times

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9am – 10pm

Out of Term Opening Times

Monday - Friday  8am – 7pm

Saturday & Sunday 9am – 6pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 295 466

Like us on Facebook!

Costcutter yw'r archfarchnad sydd ar y campws. Yma, gallwch ddod o hyd i’ch hoff fyrbrydau neu ddiodydd, yn ogystal â ffrwythau a llysiau ffres. Rydyn ni hefyd yn gwerthu offer swyddfa , alcohol a chylchgronau. Dewch i mewn i brynu eich holl hanfodion wythnosol. Mae yna Swyddfa'r Post yn y siop, hefyd.

Oriau agor dros y tymor

Dydd Llun – Gwener: 8yb – 10yh

Penwythnosau: 9yb – 10yh

Oriau agor dros y gwyliau

Dydd Llun – Gwener: 8yb - 7yh

Penwythnosau: 9yb - 6yh

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 295 473

Ewch i'n tudalen Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)