Costcutter

We stock groceries from fresh fruit and veg to lunchtime snacks and drink, stationery, alcohol and magazines.

We also have collect plus and pay point in store so you can pay bills, utilities and other expenses, as well as send parcels and click and collect!

Plus, we're on campus. Pop in to stock up on all your weekly essentials.

Term Opening Times:

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9am – 10pm

Out of Term Opening Times:

Monday - Friday  8am – 7pm

Saturday & Sunday 9am – 6pm

Get In Touch:

Ground floor, Fulton House

01792 295 466

Like us on Facebook!

Rydyn ni'n gwerthu eich hoff fyrbrydau, ffrwythau a llysiau ffres, offer swyddfa ac alcohol, ac mae Swyddfa' Post yn y siop. I gyd ar y campws. Dewch i  brynu eich holl hanfodion am yr wythnos.

Oriau agor dros y tymor:

Dydd Llun – Gwener: 8yb – 10yh

Penwythnosau: 9yb – 10yh

Oriau agor dros y gwyliau:

Dydd Llun – Gwener: 8yb - 7yh

Penwythnosau: 9yb - 6yh

Cysylltwch â ni:

Llawr cyntaf, Ty Fulton

01792 295 473

Ewch i'n tudalen Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)