Fulton Outfitters |Fulton House | Ground Floor |Opening Times: |Monday – Friday 10am-5pm

Fulton Outfitters

Fulton Outfitters has all your University clothing needs. We've got jumpers, joggers and t-shirts available in a variety of shapes, sizes, colours and languages (available in both English and Welsh)!

We're the perfect shop for any Swansea University gifts including graduation teddies, mugs and stationary. So next time you forget to buy your housemate a present – we've got you covered.

Get in touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Opening Times

Monday – Friday 10am – 5pm

Call us on 01792 606 959

Like us on Facebook!

Gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen arnoch chi i lewni eich cwpwrdd ddillad yn Fulton Outfitters. Mae gennym amrywiaeth o siwmperi, crysau-t a thrwsus gwahanol mewn nifer o liwiau, meintiau ac ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg.

Rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth o anrhegion Prifysgol Abertawe, fel tedis graddio, mygiau ac offer swyddfa. Felly’r tro nesaf i chi yn anghofio i brynu anrheg pen-blwydd i’ch ffrind, dewch i Fulton Outfitters!

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener: 10yb - 5yp

Ffoniwch ni: 01792 606 959

Hoffwch ni ar Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)