Fulton Outfitters |Fulton House | Ground Floor |Opening Times: |Monday – Friday 10am-5pm

Fulton Outfitters

We've got all your Uni clothing needs. We sell jumpers, joggers and t-shirts, as well as Swansea Uni gifts like graduation teddies, mugs and stationery. So next time you forget to buy your housemate a present, we've got you covered. Pop in store or shop online here!

Get in touch:

Fulton House, Singleton Campus

Monday – Friday 10am – 5pm

01792 606 959

Like us on Facebook!

Rydyn ni'n gwerthu popeth sydd angen arnoch chi i lewni eich cwpwrdd ddillad. Mae gennym ni siwmperi, crysau-t a thrwsus, yn ogystal ag anrhegion Prifysgol Abertawe, fel tedis graddio, mygiau ac offer swyddfa. Felly’r tro nesaf i chi anghofio i brynu anrheg pen-blwydd i’ch ffrind, dewch i Fulton Outfitters!

Cysylltwch â ni:

Ty Fulton, Campws Singleton

Dydd Llun – Gwener: 10yb - 5yp

01792 606 959

Hoffwch ni ar Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)