Fulton Outfitters |Fulton House | Ground Floor |Opening Times: |Monday – Friday 10am-5pm

Fulton Outfitters

We've got all your Uni clothing needs. We sell jumpers, joggers and tshirts, as well as Swansea Uni gifts like graduation teddies, mugs and stationary. So next time you forget to buy your housemate a present, we've got you covered.

Get in touch:

Fulton House, Singleton Campus

Monday – Friday 10am – 5pm

01792 606 959

Like us on Facebook!

Rydyn ni'n gwerthu popeth sydd angen arnoch chi i lewni eich cwpwrdd ddillad. Mae gennym ni siwmperi, crysau-t a thrwsus, yn ogystal ag anrhegion Prifysgol Abertawe, fel tedis graddio, mygiau ac offer swyddfa. Felly’r tro nesaf i chi anghofio i brynu anrheg pen-blwydd i’ch ffrind, dewch i Fulton Outfitters!

Cysylltwch â ni:

Ty Fulton, Campws Singleton

Dydd Llun – Gwener: 10yb - 5yp

01792 606 959

Hoffwch ni ar Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)