Root

Root is the Singleton Campus’s vegan, vegetarian and healthy option food store located in Fulton House. Whether you’re looking for food on the go or something to take home, grab a healthy snack or take home a meal from the hot and cold food range.

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 606404

Mae Root yn cynnig dewisiadau fegan, llysieuol ac iachus yno. Os ydych chi'n chwilio am becyn o fwyd i'w fwyta'n gyflym neu rywbeth i fynd adref â chi, gallwch chi brynu byrbryd iach neu bryd o fwyd poeth neu oer.

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 606404

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)