Root

Root is our vegan, vegetarian and healthy food store in Fulton House. Whether you’re looking for food on the go or something to take home, grab a healthy snack or take home a meal from the hot and cold food range. Every week day, we offer bowls of fresh soup, a healthy salad bar and daily fresh hot meals.

Here's our daily hot food menu:
Monday: Red Lentil Jalfrezi with Mushroom Rice
Tuesday: Roasted Root Vegetable Cottage Pie with Roasted New Potatoes
Wednesday: Mediterranean Vegetable Pasta Bake with Garlic Bread
Thursday: Chickpea and Potato Madras with Savoury Rice
Friday: Ratatouille Lasagne

Ground floor, Fulton House

01792 606404

Mae Root yn cynnig dewisiadau fegan, llysieuol ac iachus yno. Os ydych chi'n chwilio am becyn o fwyd i'w fwyta'n gyflym neu rywbeth i fynd adref â chi, gallwch chi brynu byrbryd iach neu bryd o fwyd poeth neu oer. Bob dydd, rydyn ni'n cynnig swp ffresh, bar salad iachus a chinio poeth ffres.

Dyma'n bwydlen o fwydydd poeth:
Dydd Llun: Jalfrezi Ffacbys Coch gyda Reis Madarch
Dydd Mawrth: Pastai’r Bwthyn â Gwreiddlysiau a Thatws wedi’u Rhostio
Dydd Mercher: Pasta Llysiau Mediteranaidd gyda Bara Garlleg
Dydd Iau: Madras Gwygbys a Thatws gyda reis
Dydd Gwener: Lasagne Ratatouille

 

Llawr cyntaf, Ty Fulton

01792 606404

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)