Root

Root is the Singleton Campus’s vegan, vegetarian and healthy option food store located in Fulton House. Whether you’re looking for food on the go or something to take home, grab a healthy snack or take home a meal from the hot and cold food range.

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 606404

Siop fwyd a leolir yn Nhy Fulton ar gampws Singleton yw Root, lle bod dewisiadau o fwydydd fegan, llysieuol ac iach yno. P'un a’i hydych chi'n chwilio am becyn o fwyd i fwyta ar y gweill neu rywbeth i fynd adref â chi, mae’n bosib i chi brynu byrbryd iach neu bryd bwyd o'r adran bwydydd poeth ac oer.

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Ffoniwch ni : 01792 606404