52 Degrees

 

52° is the student bar on Bay Campus. It’s got cheap prices, exciting events and a wide range of food and drink. Head on down to watch live sports, take part in our pub quizzes and socialise with your society.

Get In Touch

Call us on: 01792 604433

 

Mae 52° yn far i fyfyrwyr ar Gampws y Bae. Mae yna brisiau'n rhad, digwyddiadau cyffrous ac ystod eang o fwydydd a diodydd. Dewch i wylio chwaraeon byw, cymryd rhan yn ein cwisiau tafarn a chymdeithasu gyda'ch cymdeithas.

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni: 01792 604433

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)