Divas

Diva’s, our on campus nightclub provides a variety of affordable weekly sessions that are student based, making this the perfect destination after a hard day of lectures! The venue plays host to our established Friday night – Tooters. Diva’s is also your place to go after a game on Wednesday afternoons, and is also where you’ll find the Beer Pong society, as well as other society gatherings. No matter the occasion, Diva’s provides a great atmosphere and extremely affordable drinks, meaning that you can enjoy your night without having to worry too much about your bank balance!

Mae Diva’s, ein clwb nos sydd ar y campws, yn cynnig amryw o sesiynau wythnosol ar gyfer myfyrwyr, felly mae’n lle gwych i fod ar ôl diwrnod o ddarlithoedd! Mae Diva’s yn cynnal ein noson wych bob nos Wener - Tooters. Mae Diva’s hefyd yn lle i fwynhau ar brynhawn Mercher a lle mae’r gymdeithas Beer Pong a chymdeithasau eraill yn cynnull. Beth bynnag yw’r achos, mae awyrgylch gwych a diodydd fforddiadwy ar gael, felly gallwch chi fwynhau eich noson heb boeni am eich cyfrif banc!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)