Rebound

Rebound, ping-pong bar and society space by day, nightclub by night. Come and play ping-pong or pool, listen to great music and enjoy the good vibes.

It's the perfect destination for a quick break between lectures or a relaxing night after them! The venue plays host to our established Friday night – Tooters.

No matter the occasion, Rebound provides a great atmosphere and affordable drinks, so you can enjoy your night without having to worry about your bank balance!

Facebook

Rebound: bar ping-pong a lle i gymdeithasau yn y dydd, a chlwb nos wedi'r hwyr. Dewch i chwarae ping-pong, gwrando ar gerddoriaeth wych a mwynhau.

Dyma'r lleoliad gwych i ddod rhwng darlithoedd neu am noson hamddenol ar eu hôl nhw! Mae Rebound hefyd yn cynnal ein noson wych bob nos Wener - Tooters.

Beth bynnag yw’r achos, mae awyrgylch gwych a diodydd fforddiadwy ar gael, felly gallwch chi fwynhau eich noson heb boeni am eich cyfrif banc!

Facebook

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)