FULTON HOUSE, SWANSEA UNIVERSITY, SA2 8PP

CALL 01792 513695

 

FOOD

Our food is served hot from lunch to dinner so, whether its a bowl of our fully loaded nachos or a hearty Quorn burger we've got you covered!

DRINK

From killer sports deals to delicious cocktails, JC's is the place to catch up after lectures or celebrate a club win. Want to book a table? Just give us a call.

SPORT

Live sport is a big part of the JC's culture. We show all the main fixtures including the 6 Nations, Premier League games and the Super Bowl.

WHAT'S ON

TUESDAY:

Open Mic

WEDNESDAY:

Green and White Army Deals

FRIDAY:

241 Cocktails

SUNDAY:

Pub Quiz

WHAT'S

 

ON

Tuesday:

OPEN MIC

Wednesday:

GREEN AND WHITE ARMY DEALS

Friday:

241 COCKTAILS

Sunday:

PUB QUIZ

OPENING TIMES EVERYDAY 9.30 - 23.00

GET IN TOUCH:

FIND US ON THE 2ND FLOOR OF FULTON HOUSE, SINGLETON CAMPUS

CALL US ON 01792 513 695

TY FULTON, PRIFYSGOL ABERTAWE, SA2 8PP

FFONIO 01792 513695

 

BWYD

Mae ein bwyd yn dwym rhwng amser cinio ac amser te, os ydych chi am fwyta bowlen o nachos mawr neu fyrgyr Quorn, JC's yw'r lle i chi!

DIODYDD

O gynigion chwaraeon gwych i goctels blasus, dewch i JC's i weld ffrindiau ar ôl eich darlith neu ddathlu ennill y gêm. Eisiau archebu bwrdd? Ffoniwch ni.

CHWARAEON

Mae chwaraeon byw yn rhan fawr o ddiwylliant JC's. Rydyn ni'n dangos y prif gemau gan gynnwys Gemau'r 6 Gwlad, gemau'r Brif Gynghrair a'r Super Bowl.

Beth Sydd Ymlaen:

DYDD MAWRTH:

Meic Agored

DYDD MERCHER:

Cynigion Green and White Army

DYDD GWENER:

2 goctel am bris 1 rhwng 5-8yh

DYDD SUL:

Cwis Tafarn

Beth

 

Sydd

 

Ymlaen

DYDD MAWRTH:

Meic Agored

DYDD MERCHER:

Cynigion Green and White Army

DYDD GWENER:

2 goctel am bris 1 rhwng 5-8yh

DYDD SUL:

Cwis Tafarn

ORIAU AGOR: POB DYDD 9.30YD - 11YD

CYSYLLTU Â NI:

RYDYM NI AR AIL LAWR TY FULTON, CAMPWS SINGLETON

FFONIWCH NI AR 01792 513 695