JC's

JC's and Fulton Coffee Co offer you a place to recharge between lectures.

JC’s is your student on campus local with plenty food and drink options to choose from. We play live sport including 6 Nations, Premier League games and the Super Bowl.

Weekly Events

Open Mic

JC’s hosts the Open Mic night every Tuesday where any student has the chance to join in, meet new people and perform to an audience. From comedy, poetry writing or if you write your own songs then JC’s Open Mic Night is the place to go!

 

 

Pub Quiz

Take yourself down to Fulton Coffee Co (coffee side of JC’s) and join us on Sunday’s with a team of friends with the potential to win some amazing prices whilst showing off your knowledge of weekly events.

Karaoke

Do you have what it takes to stand up in front of a crowd and belt out your rendition of your favourite power ballad?! Join us every Friday (before Tooters!) for our weekly Karaoke session.

Get In Touch

Find us on the 2nd floor of Fulton House

Call us on 01792 513 695

Like us on Facebook!

Cyniga Cwmni Coffi Fulton a JCs le i chi ail-lewni rhwng darlithoedd.

Yn JCs gallwch brynu ystod eang o fwydydd a diodydd gwahanol o’n bwydlen , yn ogystal â gwylio nifer o gemau chwaraeon byw megis Cwpan Y 6 Gwlad , Gemau’r Prif Gynghrair a’r ‘Super Bowl’.

Digwyddiadau Wythnosol

Meic Agored

Mae JC’s yn cynnal noson Meic Agored pob Nos Fawrth ble caiff pob myfyriwr y cyfle i ymuno mewn, cwrdd â phobl newydd a pherfformio i gynulleidfa. Boed yn gomedi , barddoniaeth neu gerddoriaeth wreiddiol , noson Meic Agored JC’s yw’r lle ar eich cyfer chi!

 

 

Cwis Tafarn

Ymunwch a ni yng Nghwmni Coffi Fulton (Ochr Coffi JCs) bob Nos Sul gyda dîm o ffrindiau er mwyn ceisio ennill gwobrwyon di-ri wrth arddangos eich gwybodaeth eang o ddigwyddiadau’r wythnos.

Caraoce

Meddwl eich bod chi’n ddigon da i ganu eich hoff gan ar dop eich llais o flaen gynulleidfa? Ymunwch a ni pob Nos Wener ( Cyn Tooters) ar gyfer noson careoce.

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar ail lawr Ty Fulton , Campws Singleton

Ffonwich ni : 01792 513 695

Hoffwch ni ar Facebook