JCs

JC's and Fulton Coffee Co offer you a place to recharge between lectures.

JC’s is your student on campus local with plenty food and drink options to choose from. We play live sport including 6 Nations, Premier League games and the Super Bowl.

Weekly Events

Open Mic

JC’s hosts the Open Mic night every Tuesday where any student has the chance to join in, meet new people and perform to an audience. From comedy, poetry writing or if you write your own songs then JC’s Open Mic Night is the place to go!

 

 

Pub Quiz

Take yourself down to Fulton Coffee Co (coffee side of JC’s) and join us on Sunday’s with a team of friends with the potential to win some amazing prices whilst showing off your knowledge of weekly events.

Karaoke

Do you have what it takes to stand up in front of a crowd and belt out your rendition of your favourite power ballad?! Join us every Friday (before Tooters!) for our weekly Karaoke session.

Get In Touch

Find us on the 2nd floor of Fulton House

Call us on 01792 513 695

Like us on Facebook!

Mae Fulton Coffee Co a JC's yn llefydd i chi ymlaciorhwng darlithoedd.

Mae JC's yn gwerthu ystod eang o fwydydd a diodydd ac rydyn ni'n dangos chwaraeon byw, gan gynnwys Gemau'r Chwe Gwlad, Gemau’r Prif Gynghrair a’r Super Bowl.

Digwyddiadau Wythnosol

Meic Agored

Mae JC’s yn cynnal noson Meic Agored bob nos Fawrth i bawb gymryd rhan ynddo, cwrdd â phobl newydd a pherfformio i gynulleidfa. I fwynhau comedi, barddoniaeth neu gerddoriaeth wreiddiol, noson Meic Agored JC’s yw’r lle i chi!

 

 

Cwis Tafarn

Ymunwch â ni yn Fulton Coffee Co (yn JC's) bob nos Sul gyda thîm o ffrindiau i geisio ennill gwobrwyon di-ri drwy arddangos eich gwybodaeth eang o ddigwyddiadau’r wythnos.

Karaoke

Meddwl eich bod chi’n ddigon da i ganu eich hoff gan ar dop eich llais o flaen gynulleidfa? Ymunwch â ni bob nos Wener (cyn Tooters) ar gyfer noson o karaoke.

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar ail lawr Ty Fulton, Campws Singleton

Ffonwich ni: 01792 513 695

Hoffwch ni ar Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)