Bay Campus, Swansea University, SA1 8EN, 01792 604433

FOOD

We serve fresh food all day, from breakfast sandwiches to burgers and salads!

Our prices are affordable so you can pick up your breakfast, lunch or dinner for less than a fiver!

DRINK

If you like 241 cocktails, local largers or flavoured milkshakes, what are you waiting for?

Want to book a table?

Just give us a call.

SPORT

Tafarn Tawe is the place to be for all sporting events.

We show all the main fixtures including the 6 Nations, Premier League games and the Super Bowl.

Sundays Mean... Quiz Night!

Get your team together to win prizes. Enjoy drinks from £2.00 for a spirit and mixer or pints from £2.00.

MENU

GALLERY

VENUE

Our chilled out atmosphere and great prices make the perfect student venue.

Hire us out for your social, campaign or event and we'll cater to your needs.

BOOK

A society or group event

Opening Times

Mon-Fri 9.30am - 11pm

Sat-Sun 12pm - 11pm

Alternative format menus can be obtained on request from the Swansea University

Transcription Centre:

braille@swansea.ac.uk, 01792 295912, swansea.ac.uk/library/student-support/transcription-centre

@SUTranscription

 
 
 

Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN, 01792 604433

Bwyd

Rydyn ni'n gweini bwyd ffres drwy'r dydd, o frechdanau brecwast i fyrgyrs a salad!

Diod

Os ydych chi'n hoffi coctels, cwrw lleol neu ysgytlaethau blasus, dewch i Tafarn Tawe! Am archebu bwrdd? Ffoniwch ni.

Chwaraeon

Tafarn Tawe yw'r lle gorau i wylio'r chwaraeon.

Rydyn ni'n dangos y prif gemau i gyd gan gynnwys Gemau'r Chwe Gwlad, gemau'r Premier League a'r Super Bowl.

Mae Dydd Sul yn golygu... Noson Gwis!

Dewch at eich gilydd i ennill gwobrwyon. Mwynhewch ddiodydd fel gwirod a chymysgydd am neu beint am £2.00

BWYDLEN

LLUNIAU

LLEOLIAD

Mae ein hamgylchedd hamddenol a phrisiau gwych yn gwneud Tafarn Tawe yn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr.

Trefnwch ddigwyddiad ar gyfer sosial neu ymgyrch a byddwn yn darparu ar gyfer eich anghenion.

ARCHEBU

Digwyddiad i gymdeithas neu grwp

Opening Times

Mon-Fri 9.30am - 11pm

Sat-Sun 12pm - 11pm

Gellir cael bwydlenni mewn format gwahanol ar gais o Ganolfan Trawsgrifio Prifysgol Abertawe:

braille@swansea.ac.uk, 01792 295912, swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/cymorth-llyfrgell-estynedig/canolfan-drawsgrifio

@SUTranscription