Student Cafe & Bar

Bay Campus, Swansea University

SA1 8EN

01792 604433

 

FOOD

We serve fresh food all day, from breakfast sandwiches to burgers and salads!

Our prices are affordable so you can pick up your breakfast, lunch or dinner for less than a fiver!

DRINK

If you like 241 cocktails, local largers or flavoured milkshakes, what are you waiting for?

Want to book a table?

Just give us a call.

SPORT

Tafarn Tawe is the place to be for all sporting events.

We show all the main fixtures including the 6 Nations, Premier League games and the Super Bowl.

WHAT'S ON

Monday:

 

Open Mic

Tuesday:

 

241 pizzas

Wednesday:

 

241 cocktails

Thursday:

 

Beer pong

Friday:

 

Tooters pres

Saturday:

 

Games night

Sunday:

 

Quiz night

food menus

food menus

gallery

venue

Our chilled out atmosphere and great prices make the perfect student venue.

Hire us out for your social, campaign or event and we'll cater to your needs.

Book a society or group event

Opening Times

Mon-Fri 9.30am - 11pm

Sat-Sun 12pm - 11pm

Swansea University Students' Union

 
 

Bar a Chaffi i Fyfyrwyr

Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

SA1 8EN

01792 604433

 

Bwyd

Rydyn ni'n gweini bwyd ffres drwy'r dydd, o frechdanau brecwast i fyrgyrs a salad!

Diod

Os ydych chi'n hoffi coctels, cwrw lleol neu ysgytlaethau blasus, dewch i Tafarn Tawe! Am archebu bwrdd? Ffoniwch ni.

Chwaraeon

Tafarn Tawe yw'r lle gorau i wylio'r chwaraeon.

Rydyn ni'n dangos y prif gemau i gyd gan gynnwys Gemau'r Chwe Gwlad, gemau'r Premier League a'r Super Bowl.

Beth sydd 'mlaen

Dydd Llun:

 

Meic Agored

Dydd Mawrth:

 

2 bisa am bris 1

Dydd Mercher:

 

2 goctel am bris 1

Dydd Iau:

 

Beer pong

Dydd Gwener:

 

Tooters pres

Dydd Sadwrn:

 

Noson gemau

Dydd Sul:

 

Cwis tafarn

bwydlenni

bwydlenni

lluniau

   

lleoliad

Mae ein hamgylchedd hamddenol a phrisiau gwych yn gwneud Tafarn Tawe yn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr.

Trefnwch ddigwyddiad ar gyfer sosial neu ymgyrch a byddwn yn darparu ar gyfer eich anghenion.

Trefnwch ddigwyddiad cymdeithas neu grwp

Oriau agor

Llun-Gwener 9.30yb - 11yh

Sadwrn a Sul 12yp-11yh

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe