Take a look at all membership benefits here

In order to join one of our sports teams you must first purchase a Sport Swansea membership by following the links below.

Gweler holl fanteision ymuno yma

Er mwyn ymuno ag un o'n clybiau chwaraeon, rhaid i chi brynu aelodaeth Chwaraeon Abertawe drwy ddilyn y dolenni isod.

Ymuno.

Join

Please log in to join this organisation.

  • All

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)