Our Advice and Support Centre gives free, independent, and confidential advice and representation to Swansea University students.

We cover all areas of student issues; from money worries, academic troubles, and housing problems. We can even advise you on legal issues and support you with personal matters.

Our service is run by experienced, friendly advisors who are available for private appointments during weekdays. Just pop us an email or pick up the phone to arrange one.

Email: advice@swansea-union.co.uk

Phone: 01792 295 821

Or come in to chat to us:

Singleton: Ground floor of Fulton House, just behind Costcutter

Bay: 1st floor of the Students' Union building, just ask at the ground floor reception

Already been to see us? Let us know how you think your appointment went!

Mae ein Canolfan Adborth a Chefnogaeth yn darparu adborth cyfrinachol ac annibynnol yn ogystal â chynrychiolaeth rhad ac am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Gall materion amrywio o bryderon cyllid, trafferion academaidd a phroblemau cartrefi. Gallwn hyd yn oed eich cynghori ar faterion cyfreithiol a’ch cefnogi gyda materion personol.

Mae ein gwasanaeth yn cael ei gynnal gan gynghorwyr cyfeillgar a phrofiadol sydd ar gael ar gyfer apwyntiadau preifat yn ystod yr wythnos. Ffoniwch neu anfonwch ebost er mwyn eutrefnu.

E-Bost: advice@swansea-union.co.uk

Ffôn: 01792 295 821

Neu galwch heibio i gael sgwrs:

Campws Singleton: Llawr gwaelod Ty Fulton, tu ôl i Costcutter

Campws y Bae: Llawr 1af adeilad Undeb y Myfyrwyr, gofynnwch wrth y dderbynfa ar y llawr gwaelod

Wedi ymweld â ni yn barod? Rhowch adborth!

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)