About Our Services

We give free, independent and confidential advice to students through our Advice and Support Centre.

We cover all areas of student issues from money, academic and housing problems. We can even advise you on legal issues and support you with personal matters.

The service is run by experienced advisors who are available for private appointments. Just drop us an email or pick up the phone to arrange one.

Book an appointment here.

Email: advice@swansea-union.co.uk

Phone: 01792 295 821

Or come in to chat to us:

Singleton: Ground floor of Fulton House, just behind Costcutter

Bay: 1st floor of the Students' Union building, just ask at the ground floor reception

Rydyn ni'n darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol rhad ac am ddim i fyfyrwyr drwy ein Canolfan Cyngor a Chymorth.

Gall materion amrywio o broblemau cyllid, academaidd a chartrefi. Gallwn eich cynghori ar faterion cyfreithiol a’ch cefnogi gyda materion personol, hefyd.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan ein cynghorwyr profiadol sydd ar gael am apwyntiadau preifat. Ffoniwch neu anfonwch ebost atom ni i'w trefnu.

Bwcia apwyntiad yma.

E-Bost: advice@swansea-union.co.uk

Ffôn: 01792 295 821

Neu galwch heibio am sgwrs:

Campws Singleton: Llawr gwaelod Ty Fulton, tu ôl i Costcutter

Campws y Bae: Llawr 1af adeilad Undeb y Myfyrwyr, gofynnwch wrth y dderbynfa ar y llawr gwaelod

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)