Housing

Housing

Download our Housing Guide here

Download a handy house viewing checklist here

Who:

The first decision you need to make is who to share you want your new housemates to be. Finding the right people is as important as finding the right house. Loads of students move in with different people to who they shared a flat with the year before, and loads stay with the same people, so it's up to you! Remember, once you've signed a contract, it’s really difficult to get out of it so make sure you're happy with your choice!

Where:

  • Brynmill - One of the most popular areas to live in, situated right next to Singleton campus and the beach.

  • Uplands -  Close to Singleton campus and the seafront but slightly further inland.

  • Sandfields - Near the City Centre and just a short stroll to Swansea Bay.
  • Sketty - At the top of Singleton Park, and a short walk from Singleton campus.
  • St Thomas – Ideal for Bay Campus students, just opposite the marina area of Swansea.

When:

Don’t feel pressurised into signing a new contract too early. Generally, it’s a good idea to wait until January so you've got a good idea of who you want to live with and where you want to live.

How:

Head to SAS Lettings! It's run by the Uni's Residential Services and us at the Students' Union so you won’t be charged any admin fees. We make sure that landlords come up to all the safety standards we require, so there's no dodgy business. There are loads of other letting agents and private landlords in Swansea - but none we can officially recommend. We suggest you talk to students who have rented in the area before to ask their opinion on landlords or agents. 

Get more info about SAS and where to find their houses here.

Get updates from their Facebook page here.

SAS

Llety

Ewch yma i lawrlwytho ein Canllaw Lletya

Ewch yma i lawrlwytho rhestr wirio i weld tai yma

Pwy:

Y penderfyniad cyntaf yw dewis pwy i fyw gyda nhw. Mae dod o hyd i’r bobl gywir yr un mor bwysig â dod o hyd i'r cartref cywir. Mae llawer o fyfyrwyr yn symud mewn gyda phobl wahanol ac mae llawer yn aros gyda'r un bobl, felly mae hi lan i chi yn llwyr. Cofiwch, unwaith eich bod chi wedi arwyddo contract, mae’n anodd iawn i'w adael!

Ble:

  • Brynmill – Un o’r ardaloedd mwyaf poblogaidd, yn agos at gampws Singleton a’r traeth.

  • Uplands – Agos at Gampws Singleton a’r traeth ond ychydig yn bellach o'r môr.

  • Sandfields – Ger canol y ddinas, a ddim yn bell o’r bae.
  • Sketty – Yn agos at Barc Singleton ddim yn bell o  gampws Singleton.
  • St Thomas – Ardal ddelfrydol i fyfyrwyr sy'n astudio ar Gampws y Bae, agos at ardal y marina.

Pryd:

Peidiwch â theimlo dan straen i arwyddo contract ty yn rhy gynnar. Yn gyffredinol, mae’n syniad da i aros tan fis Ionawr er mwyn cael syniad gwell o’ch ffrindiau a lle fydd yr ardal orau i chi.

Sut:

Ewch i SAS Lettings! Mae'n cael ei gynnal gan Wasanaethau Preswyl y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, felly bydd ddim angen i chi dalu unrhyw beth. Rydym yn sicrhau bod landlordiaid yn cyrraedd pob safon diogelwch sydd ei angen, felly does dim angen i chi boeni.

Mae yna hefyd lawer o letywyr preifat ac asiantau tai yn Abertawe – ond does dim un gallwn ni argymell. Rydym yn eich cynghori’n gryf i siarad â chyd-fyfyrwyr sydd wedi delio â landlordiaid o’r blaen i weld os yw’r adborth yn gadarnhaol.

Am wybodaeth am SAS ac i weld y tai sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch yma.

Ewch i dudalen Facebook SAS am ddiweddariadau.

SAS

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)