advice & information


Money might make the world go round but it can also make your world come to a halt when you don’t have any. Our Advice and Support Centre can help you budget, fight against unfair or illegal fines or charges and also advise you on where you can get further support.

Our Money Tips

 • Shopping around before you commit to any costs. Use price comparison sites to hunt out the best deal for all your utilities and internet costs.
 • Make the most of your NUS Exta Card discounts! You can get yours online or from the SU Reception.
 • Are you a student parent? Check out the student parent budget calculator here.
 • Feeling a bit vague on your student fees? Read up about it on our Fees pages.
 • You can’t bring a car on either Bay or Singleton Campuses so ditch your motor (and all the costs that come with having one) for an annual bus pass or cheaper yet, a bike.
 • Check your bank balance. Don’t bury your head in the sand! Check your bank balance at least once a week to keep an eye on your spending habits.
 • Don’t let brands get the better of you. Supermarket own-brand items are often just as good.
 • If you watch TV, you will probably need a licence. The law has recently changed so that you need a licence to watch catch-up TV on BBC iPlayer. Make sure you buy one to avoid any future problems.
 • If you’re struggling with money you can visit Money@CampusLife in Kier Hardie who have a special hardship fund for students who find themselves in difficult times.


Er bod arian yn bwysig iawn, mae’n gallu stopio chi yn eich camau os nad oes digon gennych. Mae ein Canolfan Adborth a Chefnogaeth yn cynnig cymorth ynglyn â chyllidebu, delio â dirwyon anheg neu anghyfreithlon, yn ogystal â’ch cynghori ar le i ffeindio rhagor o gymorth.

Ein Hawgrymiadau Ariannol

 • Edrychwch ar gostau gwahanol cyn ymrwymo i unryw gost. Defnyddiwch wefannau cymharu er mwyn cael afael ar y pris gorau ar gyfer eich costau gwe ac ati.
 • Cofiwch ddefnyddio cerdyn NUS Extra er mwyn derbyn gostyngiadau ar amrywiaeth o bethau. Prynwch un ar lein neu ewch i dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.
 • Wyt ti’n fyfyriwr ac yn rhiant? Cliciwch yma ar gyfer cyfrifwr cyllid i fyfyrwyr sy’n rhieni.
 • Teimlo’n anelwig am eich costau myfyrwyr? Darllennwch amdanynt are ein tudalen Costau.
 • Ni ellir dod a char ar ein campusau felly gadewch y car (a’r holl costau sy’n dod gyda char) a phrynwch docyn bws blynyddol (o’r Siop Deithio) neu’n rhatach byth, dewch â beic!
 • Cadwch olwg ar eich cyfrif banc. Peidiwch a’i anwybyddu! Ceisiwch edrych arno o leiaf unwaith yr wythnos i gadw cofnod o’ch gwario.
 • Peidiwch â gadael i frandiau eich twyllo. Yn aml, mae eitemau brand-hun archfarchnadoedd yn gystal.
 • Os ydych chi’n gwylio’r teledu, bydd angen trydded arnoch chi. Mae’r gyfraith wedi newid yn diweddar sy’n golygu fod angen un i wylio BBC iPlayer. Sicrhewch eich fod yn prynu un er mwyn osgoi unrhyw broblemau yn y pendraw.
 • Ymwelwch â Money@CampusLife yn adeilad Keir Hardie os ydych chi’n pryderu am arian. Mae yna gronfa arian arbennig ar gyfer myfyrwyr sy’n ffeindio’u hunain mewn amgylchiadau pryderus.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)