advice & information

Money

Money

We can help you budget, fight unfair fines and advise you on where to get further support.

Top Tips:

  • Shop around: use price comparison sites to hunt out the best deal for your utilities and internet costs
  • TOTUM: Get yours online or from the SU Reception for a whole load of disvounts and savings
  • Ditch your car: you can’t bring a car onto campus so get an annual bus pass or a bike
  • TV licence: The law has changed so that you need a licence to watch catch-up TV on BBC iPlayer, too. Make sure you buy one to avoid any issues
  • Advice: If you're struggling, go to Money@CampusLife who have a special hardship fund for students who are low on money

Arian

Rydyn ni'n cynnig cymorth am arian, delio â dirwyon anheg, a sut i gael rhagor o gymorth.

Awgrymiadau Defnyddiol:

  • Edrychwch ar gostau gwahanol: defnyddiwch wefannau cymharu i gael y prisua gorau am gostau'r we ac ati
  • TOTUM: prynwch un ar lein neu ewch i dderbynfa Undeb y Myfyrwyr i arbed arian
  • Peidiwch â gyrru: Ni ellir dod â char ar ein campusau felly prynwch docyn bws blynyddol neu dewch â beic
  • Trwydded teledu: Mae’r gyfraith wedi newid sy’n golygu bod angen trwydded i wylio BBC iPlayer. Sicrhewch eich fod yn prynu un er mwyn osgoi unrhyw broblemau.
  • Cyngor: ewch i Money@CampusLife yn Keir Hardie gan fod gennyn nhw gronfa arian arbennig ar gyfer myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)