Terms & Conditions

Students' Union Venues Terms and Conditions

Thank you for visiting our venues. In order to keep our staff and guests safe, we are adhering to the following rules:

 • Student ID will be checked on entry. 
 • Tables booking can be made in groups up to 4 people, if you do not live in the same household.
 • Groups of more than 4 is possible with proof of address from the same household.
  •  University accommodation:
   • Proof is in the form of an internal University Data base 
  • Externally Managed
   • Tennancy Agreements.
   • Utility Bill.
   • Driving Licence
   • Passport
 • Internal track and trace system will be used on entry. Every guest must use track and trace.
 • Temperature checks will be carried out upon entry.
 • All booking will be through the swansea-union.co.uk
 • No guest will be allowed to move tables once seated with their group.
 • Face masks must be worn until seated.

For any further information please email: events@swansea-union.co.uk

 

 

 

Telerau ac Amodau Bariau Undeb y Myfyrwyr

Diolch am ymweld â'n bariau. Er mwyn cadw ein staff a'n gwesteion yn ddiogel, rydym yn cadw at y rheolau canlynol.

 • Bydd ID myfyrwyr yn cael ei wirio wrth ddod i mewn
 • Gellir archebu byrddau mewn grwpiau hyd at 4 o bobl, os nad ydych chi'n byw yn yr un cartref.
 • Mae grwpiau o fwy na 4 yn bosibl os gellir profi cyfeiriad o'r un cartref.

  - Llety'r Brifysgol:
  Mae tystiolaeth ar ffurf cronfa ddata fewnol y Brifysgol

  - Llety preifat:
  Cytundebau Tenantiaeth
  Bil Cyfleustodau
  Trwydded Yrru
  Pasbort
 • Defnyddir system profi ac olrhain fewnol wrth ddod i mewn. Rhaid i bob ymwelwr ddefnyddio'r system profi ac olrhain.

 • Bydd gwiriadau tymheredd yn cael eu cynnal wrth ddod i mewn
 • Rhaid gwneud pob archeb trwy swansea-union.co.uk
 • Ni chaniateir i unrhyw ymwelwr symud byrddau ar ôl eistedd gyda'i grwp
 • Rhaid gwisgo masgiau wyneb nes eu bod yn eistedd.

Am unrhyw wybodaeth bellach, e-bostiwch: events@swansea-union.co.uk