Croeso i Welsh Wednesdays! Katie ydw i, Swyddog Materion Cymraeg yn UM Prifysgol Abertawe. Mae gen i angerdd am ddiwylliant Cymru, ein hiaith a materion cyfoes. Mae unrhyw un sydd wedi treulio unrhyw amser o amgylch pobl Cymraeg yn gwybod ein bod ni wrth ein bodd yn sgwrsio. Felly ymunwch â mi, fy ffrindiau a rhai gwesteion arbennig wrth i ni geisio gwneud synnwyr o'r hyn ydyw i fod yn ifanc a Chymraeg yn 2021.

Welcome to Welsh Wednesdays! I'm Katie, Welsh Affairs Officer at Swansea University SU. I have a passion for Welsh culture, our language, and current affairs. Anyone who has spent any time around Welsh people knows that we love a chat. So join me, my friends, and some special guests as we try to make sense of what it is to be young and Welsh in 2021.

 

Welsh Wednesdays Podcast Listening Platform stats
Welsh Wednesdays Podcast gender stats
Welsh Wednesdays Podcast age stats
Welsh Wednesdays Podcast locations stats 1
Welsh Wednesdays Podcast locations stats 2