Croeso i Welsh Wednesdays! Katie ydw i, Swyddog Materion Cymraeg yn UM Prifysgol Abertawe. Mae gen i angerdd am ddiwylliant Cymru, ein hiaith a materion cyfoes. Mae unrhyw un sydd wedi treulio unrhyw amser o amgylch pobl Cymraeg yn gwybod ein bod ni wrth ein bodd yn sgwrsio. Felly ymunwch â mi, fy ffrindiau a rhai gwesteion arbennig wrth i ni geisio gwneud synnwyr o'r hyn ydyw i fod yn ifanc a Chymraeg yn 2021.

Welcome to Welsh Wednesdays! I'm Katie, Welsh Affairs Officer at Swansea University SU. I have a passion for Welsh culture, our language, and current affairs. Anyone who has spent any time around Welsh people knows that we love a chat. So join me, my friends, and some special guests as we try to make sense of what it is to be young and Welsh in 2021.