Articles of Governance

Our Articles of Governance and Schedules are a list of rules and regulations the Students' Union works to. It covers areas like Officers' powers, committee and society regulations as well as the Union complaints procedure.

Download the Articles of Governance

Mae ein Herthyglau Llywodraethu ac Amserlenni yn rhestr o reolau a rheoliadau rydyn ni'n gweithio tuag atynt. Mae’n cynnwys maesydd fel pwerau'r Swyddogion, rheoliadau pwyllgorau a chymdeithasau a gweithdrefn cwynion yr Undeb,

Lawrlwytho Erthyglau’r Llywodraethu

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)