President
Chisomo Phiri

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I ensure that your Union is an inclusive one that celebrates its’ diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I act as the key link to the University, NUS and other key stakeholders.'

Chizi’s ‘to-do’ list (manifesto):

 • Create more affordable food options for students on campus
 • Implement a more diverse food offering with an international food venture
 • Increase the amount of student jobs available within the Students' Union including work placements and shadowing opportunities
 • Improve networking opportunities with dinners and alumni talks
 • Make lockers more accessible on both campuses
 • Make printing free on campus with access in the library not just the Students' Union
 • Have Apple Mac's available for student use
 • Improve facilities with more power access and water fountains
 • Improve nightlife on Bay Campus with paralleled events on both campuses
 • Implement a free shuttle bus service during busy periods and cheaper travel prices during other periods
 • Improve the facilities in the Bay Campus gym
 • Create a multi faith facility on Bay Campus

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

The key contact on University issues

Makes sure all students are fairly represented

Arlywydd
Chisomo Phiri

Fel Arlywydd byddaf yn arwain y tîm o Swyddogion Etholedig , yn ogystal â’r Undeb Myfyrwyr . Byddaf yn sicrhau bod eich Undeb yn un gynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth. Byddaf yn amddiffyn hawliau pob un myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe , yn ogystal â bod yn gysylltiad rhwng y Brifysgol , yr NUS a rhanddeiliaid y Brifysgol.

Rhestr Chizi ar bethau sydd angen eu gwneud (Maniffesto):

 • Dyfeisio fwy o opsiynau bwyd fforddiadwy ar gampws ar gyfer myfyrwyr
 • Gweithredu cynnig mwy amrywiol o fwydydd a fydd yn cynnig menter bwyd rhyngwladol
 • Cynyddu’r nifer o swyddi myfyrwyr sydd ar gael o fewn Yr Undeb gan gynnwys lleoliadau gwaith a chyfleoedd cysgodi.
 • Gwella cyfleoedd rhwydweithio drwy giniawau a thrafodaethau cyn-fyfyrwyr
 • Gwneud loceri ar gael dros y ddau gampws
 • Gwneud printio am ddim yn y llyfrgell
 • Prynu cyfrifiaduron ‘Apple Mac’ gall myfyrwyr ddefnyddio
 • Gwella cyfleusterau drwy gynnig fwy o bwyntiau pwer a ffynonau dwr
 • Gwella bywyd nos ar Gampws y Bae drwy gynnig digwyddiadau cyfochrog ar hyd y ddau gampws
 • Gweithredu bws am ddim yn ystod adegau prysur a thocynnau bws rhatach yn ystod cyfnodau arall
 • Gwella cyfleusterau gampfa Campws Y Bae
 • Creu cyfleuster aml- ffydd ar Gampws Y Bae

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain gweithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt ar faterion ynglyn â’r Brifysgol

Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli mewn ffordd deg