President
Chisomo Phiri

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I ensure that your Union is an inclusive one that celebrates its’ diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I act as the key link to the University, NUS and other key stakeholders.'

Chizi’s ‘to-do’ list (manifesto):

 • Create more affordable food options for students on campus
 • Implement a more diverse food offering with an international food venture
 • Increase the amount of student jobs available within the Students' Union including work placements and shadowing opportunities
 • Improve networking opportunities with dinners and alumni talks
 • Make lockers more accessible on both campuses
 • Make printing free on campus with access in the library not just the Students' Union
 • Have Apple Mac's available for student use
 • Improve facilities with more power access and water fountains
 • Improve nightlife on Bay Campus with paralleled events on both campuses
 • Implement a free shuttle bus service during busy periods and cheaper travel prices during other periods
 • Improve the facilities in the Bay Campus gym
 • Create a multi faith facility on Bay Campus

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

The key contact on University issues

Makes sure all students are fairly represented

Arlywydd
Chisomo Phiri

Fel Arlywydd byddaf yn arwain y tîm o Swyddogion Etholedig , yn ogystal â’r Undeb Myfyrwyr . Byddaf yn sicrhau bod eich Undeb yn un gynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth. Byddaf yn amddiffyn hawliau pob un myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe , yn ogystal â bod yn gysylltiad rhwng y Brifysgol , yr NUS a rhanddeiliaid y Brifysgol.

Rhestr Chizi ar bethau sydd angen eu gwneud (Maniffesto):

 • Dyfeisio fwy o opsiynau bwyd fforddiadwy ar gampws ar gyfer myfyrwyr
 • Gweithredu cynnig mwy amrywiol o fwydydd a fydd yn cynnig menter bwyd rhyngwladol
 • Cynyddu’r nifer o swyddi myfyrwyr sydd ar gael o fewn Yr Undeb gan gynnwys lleoliadau gwaith a chyfleoedd cysgodi.
 • Gwella cyfleoedd rhwydweithio drwy giniawau a thrafodaethau cyn-fyfyrwyr
 • Gwneud loceri ar gael dros y ddau gampws
 • Gwneud printio am ddim yn y llyfrgell
 • Prynu cyfrifiaduron ‘Apple Mac’ gall myfyrwyr ddefnyddio
 • Gwella cyfleusterau drwy gynnig fwy o bwyntiau pwer a ffynonau dwr
 • Gwella bywyd nos ar Gampws y Bae drwy gynnig digwyddiadau cyfochrog ar hyd y ddau gampws
 • Gweithredu bws am ddim yn ystod adegau prysur a thocynnau bws rhatach yn ystod cyfnodau arall
 • Gwella cyfleusterau gampfa Campws Y Bae
 • Creu cyfleuster aml- ffydd ar Gampws Y Bae

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain gweithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt ar faterion ynglyn â’r Brifysgol

Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli mewn ffordd deg

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)