Welfare Officer
Grace Hannaford
 
Grace was a Geography student, member of the Netball club, and founder and President of CoppaFeel. She's passionate about helping others, she's famous for her constant smile and up-beat attitude, and she's happy to answer any questions you've got.
 

'Hi, my name is Grace and I'm your Welfare Officer. I’m here to help you enjoy your time at University by looking at the risks you face, making your wellbeing my priority and making sure everyone is aware of the advice and support available.'

Grace's ‘to-do’ list (manifesto):

 • Promote a more face-to-face experience between students and well-being services
 • A lounge-like environment in the library
 • Increase the amount of water fountains on campus
 • Increase housing advice for students
 • Create a ‘rate your landlord’ program for students to leave feedback
 • Ensure the mental health guide remains updated
 • Bring the ‘Good Night Out’ training to our Union Bar
 • Run a Safe Zone campaign to increase knowledge and usage
 • Work with the Help Point on Wind Street
 • Encourage charity events and fundraisings schemes throughout the University
 • Sell metal water bottles to reduce plastic consumption

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Swyddog Lles
Grace Hannaford
 
Roedd Grace yn fyfyriwr Daearyddiaeth, yn aelod o'r clwb Pêl Rwyd ac yn sefydlwr a Llywydd CoppaFeel. Mae'n teimlon' gryf am helpu pobl eraill, mae'n andabyddus am ei gwên enfawr a'i hagwedd cadarnhaol, ac mae'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.
 
‘Helo , fy enw i yw Grace a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rydw i yma i'ch helpu chi fwynhau eich amser yn y Brifysgol drwy edrych ar y problemau sy'n eich wynebu a'ch lles a sicrhau eich bod chi'n ymwybodol o'r cyngor a chymorth sydd ar gael i chi.’

 

Rhestr gwneud Grace (maniffesto):

 • Hybu profiad personol rhwng myfyrwyr a gwasanaeethau lles
 • Lolfa yn y llyfrgell
 • Cynyddu'r nifer o ffynhonnau dwr ar y campysau
 • Ehangu ar gyngor tai i fyfyrwyr
 • Creu rhaglen i fyfyrwyr allu rhoi adborth ar landlordiaid
 • Sicrhau bod y canllaw iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru
 • Dod â hyfforddiant ‘Good Night Out’ i Far yr Undeb
 • Cynnal ymgyrch Safe Zone i gynyddu ymwybyddiaeth a defnyddiaeth
 • Cydweithio â'r Help Point ar Wind Street
 • Annog digwyddiadau elusennol drwy gydol y Brifysgol
 • Gwerthu poteli metal i leihau'r defnydd o blastig

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Hybu lles a byw yn iach

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)