Welfare Officer
Shona Johnson

'Hi, my name is Shona and I'm your Welfare Officer. I’m here to help students enjoy their time at University by looking at the risks you face, making your wellbeing my priority and making sure all students are aware of the advice and support available.'

Shona’s ‘to-do’ list (manifesto):

 • Implement cheaper travel prices 
 • Work with liberation part-time officers to offer workshops that raise awareness and help combat issues such as consent and hate speech
 • Develop the mental health support available for students
 • Improve living conditions at the Student Village and Singleton Campus halls 
 • Light up Singleton Park
 • Create 'safe spaces' for student to go to when they're in need of down time
 • Develop the 'Welfare Committee'
 • Develop the health provision available on Bay Campus
 • Improve relations between students and the local community

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Swyddog Lles
Shona Johnson

‘Helo , fy enw i yw Shona a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rydw i yma i helpu myfyrwyr i fwynhau eu cyfnod yma yn y Brifysgol. Byddaf yn edrych ar y risgiau sydd yn eich wynebu , eich lles , yn ogystal â chynnig cyngor a chymorth i chi fyfyrwyr.’

Rhestr Shona ar bethau sydd angen eu gwneud (Maniffesto):

 • Gweithredu bws am ddim yn ystod adegau prysur a thocynnau bws rhatach yn ystod cyfnodau arall
 • Gweithio gyda’r Swyddogion Rhan Amser er mwyn cynnig gweithdai ar gyfer myfyrwyr er mwyn gallu cael mewnwelediad pellach i’w problemau
 • Datblygu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl
 • Gwella amodau byw yn y Pentref Myfyrwyr (Hendrefoilan)
 • Goleuo llwybr Parc Singleton
 • Creu ‘ Mannau Diogel’ fel lle gall myfyrwyr fynd pan maent angen amser i ymlacio
 • Datblygu cydbwyllgor lles
 • Datblygu’r ddarpariaeth iechyd ar Gampws Y Bae
 • Gwella perthnasau rhwng myfyrwyr a’r gymdeithas leol

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Dyrchafu lles a bywoliaeth iach

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)