Swansea Medicals

Welcome to Swansea Medics RFC

Swansea Medics RFC is the rugby team of the Colleges of Human & Health Science and Medicine at Swansea University and Swansea NHS. We are affiliated to both Swansea and District Rugby Union and Sports Swansea at the University. In addition to this, we compete nationally in the National Association of Medical Schools (NAMS) rugby union cup.

Participation is encouraged from staff and students of both departments, as well as local NHS staff. We are an inclusive team and experience is less important than enthusiasm! Contact us to enquire or simply turn up at a training event.

Training is at 18:00 every Tuesday and Thursday. On a Tuesday we train at the University Sports grounds off Sketty Lane and on a Thursday at the Astros. 

For more information contact our captain Ryan at ryanjperkins6@gmail.com

For more information, please visit our website

Croeso i Feddygon Abertawe RFC

Meddygon Abertawe RFC yw tîm rygbi Coleg Gwyddoniaeth Ddynol ac Iechyd a Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe a GIG Abertawe. Rydym yn gysylltiedig gydag Undeb Rygbi Abertawe a’r Ardal a Chwaraeon Abertawe yn y Brifysgol.

Anogir cyfranogiad gan staff a myfyrwyr o’r ddwy adran, yn ogystal â staff GIG lleol. Rydym yn dîm cynhwysol ac mae brwdfrydedd yn bwysicach na phrofiad! Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ddewch i ddigwyddiad hyfforddi.

Mae hyfforddi’n cael ei gynnal am 5:30yp dydd Mawrth a dydd Iau ar gau chwaraeon y Brifysgol ar Sketty Lane. Rydym yn cwrdd wrth y pafiliwn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n wefan.

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)