Rygbi Tawe

Ers 2015, mae Clwb Rygbi Tawe yn cynnig cyfle newydd i fyfyrwyr chwarae rygbi trwy cyfrwng Cymraeg.

Gwybodaeth cyffredinol:

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob cefndir, boed yn iaith gyntaf Cymraeg neu'n awyddus i ddysgu ychydig o'r iaith. Dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar ddysgu'r iaith a chwrdd a fyfyrwyr newydd ar y cae rygbi.

Rydym yn hyfforddi ein hunain, ac os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut fedrwn ni gwella, peidiwch ac oedi rhag rhoi gwybod i ni.

Amseroedd ymarfer:

Dydd Mercher 2-4 y.h. : St Helen's Recreational Ground, ar bwys stadiwm St Helen's.

Sosials:

Nos Fercher o 8 y.h. yn Nhy Tawe

Pwyllgor 2018/19:

Llywydd - Dafydd Carter

Is-lywydd - Alex Warburton

Ysgrifenydd - Osian Edwards

Trysorydd - Joe Coombes

Ysgrifenydd Cymdeithasol - Josh Wilson

Manylion cyswllt:

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu am gael manylion pellach, peidiwch oedi cysylltu a ni. Am unrhyw ymholiadau am materion oddi wrth y cae, cysylltwch a'n llywydd, Dafydd Carter. Am ymholiadau ynglyn a chwarae, cysylltwch a'n capten. Fedrwch wneud hyn ar ein tudalen Facebook, neu'r e-bost canlynol: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

___________________________________________________________

Club History:

Since 2015, Clwb Rygbi Tawe offers an opportunity for students to play rugby through the medium of Welsh.

Basic Information:

We welcome students from all backgrounds whether you are a first language Welsh Speaker or are interested in learning the language. It is the perfect opportunity to learn the Welsh language and meet new students in a sport loved by many.

We are a self-coached team so if you have any suggestions on how we can improve our provision, please do not hesitate to let us know.

Training times:

Wednesday 2-4pm : St Helens Recreational Ground.

Socials:

Wednesday Nights, from 8pm in Ty Tawe

Committee 2019/20:

President – Dafydd Carter

Vice-President – Alex Warburton

Secretary – Osian Edwards

Treasurer – Joe Coombes

Social Secretary – Josh Wilson

 

Contact details:

If you have any queries or require any further details please do not hesitate to get in touch. For any off field queries please contact our Club President, Dafydd Carter, and for any on field queries contact our Club Captain. You can do this via our Facebook Page or the following email address: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

Committee

President
Rygbi Tawe
Secretary
Rygbi Tawe
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)