Archery

Swansea University Archery Club

Our club is open to all members of the University's Student Union. Whether you have done archery before or wish to give it a try, any and all level of experience is welcomed. With a selection of disciplines to participate in, including Barebow, Recurve, Compound and Longbow, our facilities are able to accommodate all with all equipment provided. Our helpful coaches are available to train you in a four week program in order to give you the technique, form and confidence to shoot on your own!

The club participates in several competitions throughout the year both indoors and outdoors. We are a part of the SWWU league (South West and Wales Universities) which includes university clubs such as Bath, Exeter, Plymouth, Cardiff and Aberystwyth as well as individuals from other universities. We also participate in two BUCS competitions during the year competing against over 700 student archers from all over the UK.

Shooting Times:

Our sessions here held at the following times:

  • Thursday:       7pm - 10pm
  • Saturday:        10am - 1pm

Location:

Sessions are held at the Bay Campus sports centre, more location details can be found on facebook or by emailing archery@swansea-sports.co.uk

Participation Fee & requirements:

  • £30 annual fee
  • Sign-up to Sport Swansea Membership
  • £2.00 per session

All equipment and training provided.

_______________________________________________________________________________

Please click on the icons below to go to our Facebook and Twitter pages. Please LIKE our Facebook page for updates on sessions, social events and more! 

Clwb Saethyddiaeth Prifysgol Abertawe

Mae ein cymdeithas yn agored i holl aelodau Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. Os ydych wedi Saethu o’r blaen neu am roi cynnig arni am y tro cyntaf, rydym yn croesawu unrhyw lefel o brofiad. Gyda dewis o ddisgyblaethau i gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys ‘Barebow’, ‘Recurve’, ‘Compound’ a ‘Longbow’, mae ein cyfleusterau ar gael i bawb a darperir yr holl offer. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar ar gael i’ch hyfforddi mewn rhaglen pedwar wythnos er mwyn dysgu’r dechneg, ffurf a’r hyder i chi gael saethu ar eich pen eich hun!

Mae’r clwb yn cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn dan do ac yn yr awyr agored. Rydym yn rhan o’r gynghrair SWWU (Prifysgolion y De Ddwyrain a Chymru) sy’n cynnwys clybiau prifysgol megis Caerfaddon, Exeter, Plymouth, Caerdydd ac Aberystwyth yn ogystal ag unigolion o brifysgolion eraill. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn dwy gystadleuaeth BUCS yn ystod y flwyddyn, gan gystadlu yn erbyn dros 700 o fyfyrwyr eraill o bob rhan o’r DU.

Amserau Saethu:

Cynhelir ein sesiynau ar yr amserau canlynol:

       - Dydd Mercher: 6:30pm - 10pm
       - Dydd Sadwrn: 10am - 1pm

Lleoliad:

Caiff sesiynau eu cynnal yn y ganolfan chwaraeon Campws newydd y Bae. Am fwy o fanylion cysylltwch a ni ar facebook neu archery@swansea-union.co.uk

Gofynion a ffioedd:

Darperir yr holl offer a hyfforddiant.

_________________________________________________________________________________________________________________

Cliciwch ar yr eiconau isod i fynd i’n tudalennau Facebook a Twitter. HOFFWCH ein tudalen Facebook i gael y newyddion diweddaraf am sesiynau, digwyddiadau cymdeithasol a mwy!

 

Committee

Captain
Archery Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)