img description img description

Memberships

  • Archery Standard Membership£40.00
  • Archery Associate Membership£40.00

About Us

Swansea University Archery Club

For Live Chat Message us on our Facebook page - https://www.facebook.com/swanseauniarchery/?ref=page_internal

Our club is open to all members of the University's Student Union. Whether you have done archery before or wish to give it a try, any and all level of experience is welcomed. With a selection of disciplines to participate in, including Barebow, Recurve, Compound, and Longbow, our facilities are able to accommodate all with all equipment provided. Our helpful coaches are available to train you in a four-week program in order to give you the technique, form, and confidence to shoot on your own! 

The club participates in several competitions throughout the year both indoors and outdoors. We are a part of the SWWU league (South West and Wales Universities) which includes university clubs such as Bath, Exeter, Plymouth, Cardiff, and Aberystwyth as well as individuals from other universities. As back-to-back Novice League Champions, we know how to train our beginners well. We also participate in two BUCS competitions during the year competing against over 700 student archers from all over the UK.
 

Participation Fee & Requirements:

Our first session is free, so please come and join us.

Please do not purchase membership until you have completed the four-week beginners' course primarily.  If you are experienced and have prior Archery GB membership within the last two years, please contact us so we can advise with membership.  

  • £40 annual fee for members
  • Sign-up to Sport Swansea Membership with BUCS membership

All equipment and training provided, please just ask a committee member upon arrival. 

We please ask that you wear flat shoes that are closed-toe (no heels, sandals, or flip-flops) and not to wear overly baggy, loose or cropped tops.

PLEASE NOTE: by buying membership you are agreeing to follow government, AGB, WAA, BoG, and university guidelines regarding archery and/or coronavirus.  

__________________________________________________

Please click on the icons below to go to our Facebook and Twitter pages. Please join our Facebook group for updates on sessions, social events, and more! 

 

 

Clwb Saethyddiaeth Prifysgol Abertawe

Mae ein clwb yn agored i holl aelodau Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. P'un a ydych chi wedi gwneud saethyddiaeth o'r blaen neu'n dymuno rhoi cynnig arni, croesewir unrhyw un a phob lefel o brofiad. Gyda detholiad o ddisgyblaethau i gymryd rhan ynddo, gan gynnwys Barebow, Recurve, Compound and Longbow, gall ein cyfleusterau ddarparu ar gyfer pawb gyda phob offer a ddarperir. Mae ein hyfforddwyr defnyddiol ar gael i'ch hyfforddi mewn rhaglen pedair wythnos er mwyn rhoi'r dechneg, y ffurf a'r hyder i chi i saethu ar eich pen eich hun!

Mae'r clwb yn cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn y tu mewn a'r tu allan. Rydym yn rhan o gynghrair SWWU (Prifysgolion De Orllewin a Chymru) sy'n cynnwys clybiau prifysgol megis Bath, Exeter, Plymouth, Caerdydd ac Aberystwyth yn ogystal ag unigolion o brifysgolion eraill. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn dau gystadleuaeth BUCS yn ystod y flwyddyn sy'n cystadlu yn erbyn dros 700 o saethwyr myfyrwyr o bob cwr o'r DU.

Ffi a gofynion cyfranogiad:

Mae ein sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim, felly dewch draw i ymuno â ni.

• Ffi flynyddol o £ 40

• Cofrestrwch i Aelodaeth Chwaraeon Abertawe gydag aelodaeth BUCS

Pob offer a hyfforddiant a ddarperir.

Gofynnwn i chi wisgo esgidiau gwastad (dim salsi, sandalau neu fflipiau fflip) ac nid ydych chi'n gwisgo topiau rhy fyr neu garw.

 

_______________________________________________________________________________

 

Cliciwch ar yr eiconau isod i fynd i'n tudalennau Facebook a Twitter. Ymunwch â'n grwp Facebook am ddiweddariadau ar sesiynau, digwyddiadau cymdeithasol a mwy

 

Committee

Coach
Kiaran Down
Competitions Officer
Hiba Hussen
Equipment Officer
Dante Deeming
Grace Simpson
President
Jakub Rogozinski
Secretary
Dan Hickman
Team Captain
Caitlin Willoughby
Treasurer
Alice McConville
 

Store

  • Archery Single Session Fee (Thursday)£3.50
  • Archery Single Session Fee (Saturday)£7.00
  • Archery Monthly Session Fees£35.00