Badminton

Welcome to the Swansea University Badminton Society.

Badminton is open to all abilities and we'd love you to join us!

We offer 3 teams including 2 Men's teams and 1 Women's team. Our Men's 1st team will be putting up a strong fight to be promoted to Western 1A this year; the Woman's 1st team narrowly missed out on promotion last year but are looking strong this time around! Matches against other universities in the BUCS Leagues are on Wednesdays.

There are two training days for SQUAD members: Monday's 8pm-10pm (BAY Campus) and Friday's 5pm-7pm (SINGLETON Campus).

SQUAD TRIAL SESSIONS are being held on Tuesday the 2nd of October, 4-6pm (BAY Campus) and Friday the 5th of October, 5-7pm (SINGLETON Campus). If you miss these dates please look out for information to come to trials at the start of next year if you fancy yourself as a squad player.

There is also a more SOCIAL club night for all badminton society members to play: Friday's 7pm-9pm at (SINGLETON Campus) and Friday's 6pm-8pm (BAY Campus). Club nights are a great way to get to know people and play badminton in a relaxed environment! This session is often followed by a drink in JC's for those who want to hang out afterwards.

We’ve removed the £1.50 fee for each session and have replaced it with a termly and yearly charge.

Social players:

Pay for the year: £70  OR

Pay three payments (one at the start of each new term) consisting of: £30, £30, £20

Team players:

Pay for the year: £100

Pay three payments (one at the start of each new term) consisting of: £45, £45, £20

This money goes towards court hire across the term.

We will be hosting regular social evenings every other Wednesday night, usually with a different theme and supported by our sponsor bar. There will also be meals and other social events throughout the year for you to get involved with. 

We look forward to all returning members as well as new squad and social members. Join us on Facebook, follow us on Twitter and come and meet us at Freshers Fayre.

 

Twitter: https://twitter.com/BadSwans

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2244366315/?fref=ts

Committee:

Club President: Josh Turner

Vice President: Jason Hallam

Social Secretary: Celine Conley and Meera Sivakumaran

Media Officer: Billy Stevely

Women's 1st Team Captain: Celine Conley

Mens 1st Team Captain: Charlie Baker

Treasurer: Meera Sivakumaran

 

Badminton

Rydym yn cynnig 5 tîm yn cynnwys 3 thîm Dynion a 2 dîm Merched. 1af ein Dynion ac 2il dîm ennill dyrchafiad yn ôl i'r BUCS Western 1A Gynghrair a Gorllewin 2B fel sydd yn berthnasol, a ddaeth yn ail gorffenedig 1af y Dynion fyny yn y rownd derfynol Cwpan Gynhadledd BUCS, ac enillodd tîm 1af y Menywod nhw! Mae cyflawni hyn i gyd, badminton oedd y gamp gyda'r BUCS uchaf o bwyntiau a gafwyd ar gyfer Prifysgol Abertawe (2015). Gemau yn y Cynghreiriau BUCS ar ddydd Mercher.

Mae dau ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer aelodau garfan: Dydd Iau 05:00-19:00 (Campws SINGLETON) a Dydd Llun 19:00-09:00 (Campws BAE)

Mae yna hefyd noson clwb yn fwy cymdeithasol i bob aelod gymdeithas badminton i chwarae: Dydd Gwener 19:00-09:00 ar Gampws SINGLETON. Mae hyn yn cael ei ddilyn fel arfer gan ddiod yn JC ar gyfer y rhai sydd eisiau i hongian allan wedyn.

Mae pob sesiwn yw £ 1.50 i fynd i mewn.

Byddwn yn cynnal nosweithiau cymdeithasol rheolaidd bob nos Fercher arall, fel arfer gyda thema wahanol. Yn ogystal, bydd prydau bwyd a digwyddiadau cymdeithasol eraill gydol y flwyddyn ac a gefnogir gan ein bar noddwr: Peppermint.

Rydym yn edrych ymlaen at yr holl aelodau sy'n dychwelyd yn ogystal â carfan newydd ac aelodau cymdeithasol. Ymunwch â ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a dewch i gwrdd â ni yn Ffair y Glas.

 

Trydar: https://twitter.com/BadSwans

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2244366315/?fref=ts

 

Y Pwyllgor:

 

Llywydd y Clwb : Samantha Llewellyn

Is-lywydd : Elliot Drew

Ysgrifennydd y Clwb : James Davis

Ysgrifennydd Cymdeithasol : Cian Richards a Paul Goodman

Elusen , taith a chyfryngau : Anna Stevens

Committee

Club Captain
Badminton Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)