Basketball

Welcome to Swansea University Basketball Club!

Our club has three men's teams and a women's team to cater for all levels of ability. Two men's teams and the ladies team compete in BUCS on a Wednesday afternoon. The club has an active collaboration with the local city club Swansea Storm as well, which allows us to also compete in the local Welsh league, which, ultimately, means more games for everyone!

 

Croeso i Glwb Pêl Fasged Prifysgol Abertawe!

Mae yna tri chlwb i ddynion ac un clwb menywod i fenywod er mwyn darparu ar gyfer bob lefel o allu, mae’r 2 dîm i ddynion a’r dîm i fenywod yn cystadlu mewn BUCS ar brynhawn dydd Mercher.

 

Committee

Club Captain
Basketball Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)