img description img description

Karate

Oldest martial arts club in the University with some of the best coaches in Wales. We attend a variety of competitions, teaching self-defense and sparring, with opportunities to grade every term!

Memberships

  • Karate Standard Membership£20.00
  • Karate Associate Membership£20.00

About Us

Swansea Universtiy Karate is the oldest martial arts club in the University with a proud tradition of producing National Champions!

We welcome all levels of experience from complete beginner to experienced karateka.

Sessions are broken down into Sparring (Kumite), patterns (Kata), self-defence, and pad work. Sparring is semi-contact and is completely optional. No-one is ever forced to participate in sparring, but it is a lot of fun and those who try it always enjoy it.

We attend several competitions every year, with the biggest being the University Championships (BUCS) in Hull. This takes place over a weekend and is a fantastic experience, giving everyone the chance to win some shiny medals. We are taught by some of the best coaches in the UK who attend all of our competitions with us and we have access to the Welsh international squad!

For those that don't fancy the intensity of competitions, our training is a great way to keep fit, make freinds and have a laugh whilst learning some self-defence. We hold a grading at the end of every term for those who want to work their way to that famous black belt!

The karate club is known for its awsome socials including the exciting and original events over the course of freshers fortnight!

We welcome anyone of any ability with the opportunity of competing at BUCS and Varsity regardless of your kyu (grade)!

So what are you waiting for? We accept people all year round and your first session is FREE, so come and give it a go!

First Week Sessions Free - Thursday 5th Oct (7pm-8pm) & Sunday 8th Oct (2pm-4pm)
 

Membership Fee: £20

Training Fees:
£12 - block of 4, 1hr training on a Thursday 
£24 - block of 4, 2 hr training on a sunday

You can also pay training fees termly or yearly;
Term 1: £50
Term 2: £50

Year/Annual Fee: £90

 
Training times:
 
Thursday 19:00-20:00 (1hr) - Pavilion, Swansea University Sports Centre
Sunday 14:00-16:00 (2hrs) - Pavilion, Swansea University Sports Centre
 
Committee
 
Captain – Krystal Eveleigh
Vice-Captain - Emily Bamber
Secretary – Megan Cirino
Treasurer – Daniel Beale
Social Secretary - Megan Cirino
Publicist – Emily Bamber
 
Please feel free to message us via our Instagram for any questions you might have! @Swanseaunikarate
Abertawe Universtiy Karate yw'r clwb crefft ymladd hynaf yn y Brifysgol gyda thraddodiad balch o gynhyrchu Hyrwyddwyr Cenedlaethol!

Rydym yn croesawu pob lefel o brofiad o ddechreuwr llwyr i karateka profiadol.

Rhennir sesiynau yn Sparring (Kumite), patrymau (Kata), hunan-amddiffyn a gwaith pad. Mae Sparring yn lled-gyswllt ac mae'n gwbl ddewisol. Nid oes unrhyw un byth yn cael ei orfodi i gymryd rhan mewn sparring, ond mae'n llawer o hwyl ac mae'r rhai sy'n rhoi cynnig arno bob amser yn ei fwynhau.

Rydym yn mynychu sawl cystadleuaeth bob blwyddyn, a'r mwyaf yw Pencampwriaethau'r Brifysgol (BUCS) yn Sheffield. Mae hyn yn digwydd dros benwythnos ac mae'n brofiad gwych, gan roi cyfle i bawb ennill rhai medalau disglair. Fe'n dysgir gan rai o'r hyfforddwyr gorau yn y DU sy'n mynychu pob un o'n cystadlaethau gyda ni ac mae gennym fynediad i garfan ryngwladol Cymru!

I'r rhai nad ydyn nhw awydd dwyster y cystadlaethau, mae ein hyfforddiant yn ffordd wych o gadw'n heini, gwneud freinds a chwerthin wrth ddysgu rhywfaint o hunan-amddiffyn. Rydyn ni'n cynnal graddiad ar ddiwedd pob tymor i'r rhai sydd eisiau gweithio eu ffordd i'r gwregys du enwog hwnnw!

Mae'r clwb karate yn adnabyddus am ei gymdeithasu awsome gan gynnwys y digwyddiadau cyffrous a gwreiddiol yn ystod pythefnos y glas!

Felly beth ydych chi'n aros amdano? Rydym yn derbyn pobl trwy gydol y flwyddyn ac mae eich sesiwn gyntaf AM DDIM, felly dewch i roi cynnig arni!

 

Sesiynau Wythnos Gyntaf Am Ddim

Ffi Aelodaeth £ 20

Ffioedd hyfforddi:
£12 dydd Iau x4
£12 dydd Sul x4

Gallwch hefyd dalu ffioedd hyfforddi bob tymor neu bob blwyddyn;
Tymor 1: £50
Tymor 2: £50
Ffi Blwyddyn / Flynyddol: £90

Amseroedd hyfforddi:

Dydd Iau 19: 00-20: 00 - Pafiliwn, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe
Dydd Sul 13: 00-15: 00 - Pafiliwn, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe

Pwyllgor

Capten - Krystal Eveleigh
Is-gapten - Emily Bamber
Ysgrifennydd - Megan Cirino
Trysorydd - Daniel Beale
Ysgrifennydd Cymdeithasol - Megan Cirino
Cyhoeddwr - Emily Bamber

 

 

 

 

Ffeindiwch ni ar Facebook am fwy o wybodaeth:

http://www.facebook.com/#!/groups/2228177097/

Committee

Captain
Krystal Eveleigh
Publicist
Emily Bamber
Secretary
Megan Cirino
Social Secretary
Megan Cirino
Treasurer
Daniel Beale
Vice Captain
Emily Bamber
 

Store

  • Karate Hoodies - Medium£34.50
  • Karate Hoodies - Large£34.50
  • Karate Term 1 Fees£50.00
  • Karate Term 1 & 2 Fee£90.00