Mens Football

Swansea University Football Club now comprises of 6 teams. 

6 teams represent the university on a Wednesday afternoon, with 4 of these competing in the BUCS leagues and the other two competing in the Swansea University Intramural League.  The club prides itself on competitiveness and quality throughout all teams, with a great attitude filtering down through the club starting with our 1st team who compete in the BUCS Premier League against some of the best footballing universities in the UK. 
 
SUFC also has a saturday side, set up by alumni of the club with the goal of playing Welsh League football. Following 3 promotions in 4 years Swansea University have bee promoted into Welsh League 3. We are currently West Wales Cup Champions and Swansea Open Cup Champions following victories up at the Liberty Stadium. Swansea University are currently sponsored by Cymru Coaches.
 
As well as being a large sports club, SUMFC is recognised as having a significant social side - with weekly club socials held Yates on Wind Street.  The club prides itself on its links with the local community and has undertaken several charity events, fundraisers and volunteering sessions in the past and no doubt more to come in the future. 
 
All of teams are affiliated with the West Wales F. A.
 
 

Pêl Droed Dynion

Clwb Pêl-droed Abertawe Mens Brifysgol bellach yn cynnwys 7 o dimau.
 
6 o'r timau hyn sy'n cynrychioli'r brifysgol ar brynhawn dydd Mercher, gyda 4 o'r rhain yn cystadlu yn y cynghreiriau BUCS a'r ddau arall yn cystadlu yng Nghynghrair Rhyngfurol Prifysgol Abertawe. Mae'r clwb yn ymfalchïo yn gystadleurwydd ac ansawdd ar draws holl dimau, gydag agwedd gwych hidlo i lawr drwy'r clwb gan ddechrau gyda'n tîm 1af sy'n cystadlu yn y BUCS Western 1A yn erbyn rhai o'r prifysgolion pêl-droed gorau yn y DU.
 
Mae gan SUMFC ochr Dydd Sadwrn, Tîm Abertawe, a sefydlwyd gan gyn-fyfyrwyr y clwb gyda'r nod o chwarae pêl-droed Cynghrair Cymru. Yn dilyn 3 hyrwyddiadau mewn 4 blynedd ar hyn o bryd TS yn chwarae yn yr Adran Uwch Gynghrair Abertawe 1, un cynghrair islaw Gynghrair Cymru 3. Tîm Abertawe Pencampwyr Cwpan Gorllewin Cymru a Hyrwyddwyr Cwpan Agored Abertawe yn dilyn buddugoliaethau i fyny yn Stadiwm Liberty ar hyn o bryd. Tîm Abertawe'n cael eu noddi ar hyn o bryd gan Coaches Cymru.
 
Mae ein holl timau yn gysylltiedig â'r FA Gorllewin Cymru.
 
Yn ogystal â bod yn glwb chwaraeon mawr, SUMFC cael ei gydnabod fel un sydd â ochr gymdeithasol sylweddol - gyda nosweithiau cymdeithasol clwb wythnosol a gynhelir Yates ar Stryd y Gwynt.
 
Mae'r clwb yn ymfalchïo yn ei chysylltiadau â'r gymuned leol ac mae wedi ymgymryd nifer o ddigwyddiadau elusennol, codi arian a sesiynau gwirfoddoli yn y gorffennol ac nid oes amheuaeth mwy i ddod yn y dyfodol.
 
Am unrhyw wybodaeth bellach, gallwch gysylltu â ni:

E-bostiwch : mensfootball@swansea-union.co.uk

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Swansea-University-Mens-Football-Club/237133859643730

Trydar : @SUMFC2015

Neu ymwelch â’n wefan : www.swanseauniversityfc.com

Committee

Club Captains
Mens Football Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)