Aerial Sports

Pole Fitness is a fun and alternative way to improve strength, balance and flexibility, and a great way to increase your confidence. We are really pleased to announce that as of 18/09/2014, we are officially recognised by the University as a sport.

To find out more about Pole Fitness and what we do, take a look at our promo video: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

Competitions

We have had a lot of interest in competitions this year, and we're proud to announce that we'll be competing in all categories for all three competitions we're doing. Follow our social media (Twitter and Instagram) for updates on practices and results. 

Classes

Classes are run purely for fitness; there will be aches and bruising (but it’s worth it!). Shorts and a vest top is required for each class, as well as loose fitting clothes such as track suit bottoms and a hoodie for cool downs, especially during the winter months. Please read further details as to what to bring and wear on our FB page before attending.

Our membership fee is £15 for a full year, and £7 for a half year.

Classes, which are £5 a week, will be paid for termly online and are run by an excellent 4star approved Pole Dance Community instructor at a great discount.

This term (spring 2019) we're running the following classes:

- Wednesday 3-4pm (Beginners)
- Wednesday 4-5pm (Intermediates/Advanced)
- Wednesday 5-6pm (Improved Beginners) 

You must be a member of the club before we accept you on our Facebook page and before you can attend a class.

Remember, as we are a sport, you will also have to pay a £20 sport membership which will cover you for insurance as well as many other perks!

 

Events

 • Fortnightly socials
 • Showcases
 • A number of competitions
 • Non drinking socials/charity socials 

 

Other Info

If you have any questions, please don’t hesitate to email us at polefitness@swansea-sports.co.uk or contact us at our Facebook group.

 

Mae Pole Fitness yn weithgaredd hwyl a wahanol i wella cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd, ac yn ffordd wych i gynyddu eich hyder. Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod, ers 18/09/2014, wedi’n gydnabod yn swyddogol fel chwaraeon gan y Brifysgol.

I ddarganfod mwy am Pole Fitness a beth yr ydym yn ei wneud, gwyliwch ein fideo promo:  https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

Cystadlaethau

Rydym wedi derbyn llawer o ddiddordeb mewn cystadlaethau eleni, ac rydym yn falch i gyhoeddi ein bod ni yn cystadlu dros bob categori yn y tair cystadleuaeth rydym yn rhan o. Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol (Trydar ac Instagram) am ddiweddariadau a chanlyniadau.

Dosbarthiadau

Cynhalid ein dosbarthiadau am ffitrwydd yn unig: fe fydd poen a chleisio (ond mae’n werth’i!). Mae siorts a thop fest yn ofynnol ym mhob gwers, yn ogystal â dillad llac fel tracwisg am gynhesu ac oeri, yn enwedig dros fisoedd Gaeaf. Darllenwch fanylion ein tudalen FB am fwy o wybodaeth am beth i wisgo cyn mynychu.

£15 yw tal ein haelodaeth am flwyddyn lawn.

Bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal ar:

Dydd Mercher

 • 2-3yp Dechreuwyr
 • 3-4yp Dechreuwyr Gwell
 • 4-5yh Canolraddol/Uwch
 • 5-6yh Dechreuwyr

Bydd cost dosbarthiadau yn £5 yr wythnos, yn cael eu talu am dymor ar-lein ac yn cael eu cynnal gan hyfforddwr ardderchog 4seren wedi’i chymeradwyo gan Gymdeithas Ddawnsio Polyn ar gost ratach.

Rhaid i chi fod yn aelod ar y dudalen hon cyn i ni eich derbyn ar ein tudalen Facebook a chyn i chi allu mynychu’r dosbarth.

Cofiwch, gan mai sbort ydym ni, bydd rhaid i chi dalu aelodaeth chwaraeon £15 a fydd yn wich yswirio, gan gynnwys nifer o fanteision eraill!

Digwyddiadau

 • Sosials bob pythefnos,
 • Arddangosfeydd:
 • Dwy gystadleuaeth

Gwybodaeth Arall

Os oes unrhyw gwestiynau eraill gennych, peidiwch ag ofni e-bostio polefitness@swansea-union.co.uk a linc Facebook ar gyfer aelodau yw Facebook grwp.

Committee

Captain
Aerial Sports Club
Megan McNab
Captain Vice
Naeema Parrott
Thomas Pontin
Club
Aerial Sports Club
Competition Coordinator
Kimberley Arme
Events and Fundraising
Ffion Edwards
Secretary
Charlotte Watkins
Social Secretary
Kimberley Arme
 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)