Pole Fitness

Pole Fitness is a fun and alternative way to improve strength, balance and flexibility, and a great way to increase your confidence. We are really pleased to announce that as of 18/09/2014, we are officially recognised by the University as a sport.

To find out more about Pole Fitness and what we do, take a look at our promo video: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

Competitions

We competed in three competitions last year against several other Universities and proudly represented Swansea University. Our amazing competitiors took home a total of 7 medals across all categories we competed in.

Classes

Classes are run purely for fitness; there will be aches and bruising (but it’s worth it!). Shorts and a vest top is required for each class, as well as loose fitting clothes such as track suit bottoms and a hoodie for cool downs, especially during the winter months. Please read further details as to what to bring and wear on our FB page before attending.

Our membership fee is £15

Classes, which are £5 a week, will be paid for termly online and are run by an excellent 4star approved Pole Dance Community instructor at a great discount.

The days and times of our classes will be announced closer to the start of the uni term. Most of our Beginner classes are run on Wednesday afternoons. 

You must be a member on this page before we accept you on our Facebook page and before you can attend a class.

Remember, as we are a sport, you will also have to pay a £20 sport membership which will cover you for insurance as well as many other perks!

 

Events

 •  Fortnightly socials
 • Showcases
 • A number of competitions
 • Non drinking socials/charity socials 

 

Other Info

If you have any questions, please don’t hesitate to email us at polefitness@swansea-sports.co.uk or contact us at our Facebook group.

 

Mae Ffitrwydd Polyn yn ffordd hwylus a gwahanol i wella cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd, ac mae’n ffordd dda i gynyddu’ch hyder. Rydym yn falch i ddatgan ein bod ni’n adnabyddus yn swyddogol fel sbort gan o Brifysgol, ers 15/09/2014.

Cystadlaethau

Llynedd cystadlu mewn tair cystadleuaeth yn erbyn 23 Prifysgolion gwahanol a cynrycholi Prifysgol Abertawe, mewn ein blwyddyn gyntaf o gystadlu, ennillodd ni pedair medalau.

Cadwch lygad ar eich negeseuon e-bost gyda golwg ar chystadlaethau eleni.

Dosbarthiadau

Cynhalid y dosbarthiadau am ffitrwydd yn unig; mi fydd rhai poenau a chleisiau (ond mae’n werth dod!). Rhaid gwisgo siorts a chrys fest i bob dosbarth, yn ogystal â dillad llac fel trowsus tracwisg a hwdi ar gyfer diwedd y sesiwn, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Darllenwch fwy o fanylion ar beth i ddod a gwisgo ar ein tudalen FB cyn mynychu.

Cost arferol na ellir ad-dalu yw £15.

Bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal ar:

Dydd Mawrth

 • 5-6yp Dechreuwyr

Dydd Mercher

 • 1-2ym Dechreuwyr
 • 2-3yp Dechreuwyr
 • 3-4yp Dechreuwyr
 • 4-5yh Datblygedig
 • 5-6yh Dechreuwyr

Bydd cost dosbarthiadau yn £5 yr wythnos, yn cael eu talu am dymor ar-lein ac yn cael eu cynnal gan hyfforddwr ardderchog 4seren wedi’i chymeradwyo gan Gymdeithas Ddawnsio Polyn ar gost ratach.

Rhaid i chi fod yn aelod ar y dudalen hon cyn i ni eich derbyn ar ein tudalen Facebook a chyn i chi allu mynychu’r dosbarth.

Cofiwch, gan mai sbort ydym ni, bydd rhaid i chi dalu aelodaeth chwaraeon £15 a fydd yn wich yswirio, gan gynnwys nifer o fanteision eraill!

Digwyddiadau

 • Sosials bob pythefnos,
 • Arddangosfeydd:
 • Dwy gystadleuaeth

Gwybodaeth Arall

Os oes unrhyw gwestiynau eraill gennych, peidiwch ag ofni e-bostio polefitness@swansea-union.co.uk a linc Facebook ar gyfer aelodau yw Facebook grwp.

Committee

Captain
Megan McNab
Captain Vice
Eline Mangen
Competition Coordinator
Lauren O'Dwyer
Events and Fundraising
Elena Lewis
Secretary
Ffion Edwards
Social Secretary
Maximilian Woodward