Contact Us
Committee
Products
About

Aerial sports is a fun and alternative way to improve strength, balance, flexibility and increase your confidence! Check out our promo video: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo

Aerial Sports (formerly Pole Fitness) is a fun and alternative way to improve strength, balance and flexibility, and a great way to increase your confidence. We are really pleased to announce that as of 18/09/2014, we are officially recognised by the University as a sport.

To find out more about Aerial Sports and what we do, take a look at our promo video: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

We changed from Pole Fitness to Aerial Sports in 2019 after our studio disclosed plans to start teaching aerial sports. Our primary focus for the time being is still pole fitness, with other aerial apparatus such as hoops and silks are being introduced during the second semester.

Competitions

We consistently have a lot of interest in competitions every year, we compete in SWPDC, Welsh Dragons and Pole Varsity annually. Follow our social media (Facebook, Twitter and Instagram) for updates on practice sessions and competition results. 

Classes

Classes are run purely for fitness; there will be aches and bruising (but it’s worth it!). Shorts and a vest top are required for each class, as well as loose fitting clothes such as track suit bottoms and a hoodie for cool downs; especially during the winter months. Please read further details as to what to bring and wear on our FB page before attending.

Our membership fee (for members and associate members) is £13 for a full year. If you are a Swansea University student please purchase the standard membership fee.

Remember, as we are a sport, you will also have to pay a £30 Sport Swansea Membership which will cover you for the year. This will cover your insurance as well as many other perks!

The cost of classes will be £6.50. Classes will be paid for termly in a pack! This semester the classes will run from the 26th of January to the 9th of April so will cost £71.50 for 11 classes. Until the 28th of January extra classes will be put on a Friday and Saturday but that will only affect the first week of classes. After the 28th every class will be back on a Wednesday!

You must be a member of the club before we accept you on our private Facebook page and before you can attend a class. 

Our classes will run on a Wednesday afternoon:

  • 13:00-14:00 Beginners and improved beginners (mixed ability class)
  • 14:00 - 15:00 Beginners and improved (Mixed ability class)
  • 15:00 - 16:00 improved beginners
  • 16:00 - 17:00 Improved beginners & Lower intermediates (mixed ability class)
  • 17:00-18:00 Improved beginners 

Events

  • Fortnightly socials 
  • Numerous community projects
  • A number of competitions
  • Non-drinking socials/charity socials 

Other Info

If you have any questions, please don’t hesitate to email us at aerial@swansea-sports.co.uk or contact us at https://www.facebook.com/aerialclubswansea.

Instagram- aerial_swanseauni

Twitter- aerialswansea

 

Mae Aerial Sports (Pole Fitness gynt) yn ffordd hwyliog ac amgen i wella cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd, ac mae'n ffordd wych o gynyddu eich hyder. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod, ar 18/09/2014, yn cael ein cydnabod yn swyddogol gan y Brifysgol fel camp.
 
I ddarganfod mwy am Aerial Sports a'r hyn rydyn ni'n ei wneud, edrychwch ar ein fideo promo: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo
 
Fe wnaethon ni newid o Pole Fitness i Aerial Sports yn 2019 ar ôl i’n stiwdio ddatgelu cynlluniau i ddechrau dysgu chwaraeon o’r awyr. Ein prif ffocws am y tro yw ffitrwydd polyn o hyd, gyda chyfarpar awyrol eraill fel cylchoedd a sidanau yn cael eu cyflwyno yn ystod yr ail semester.
 
Cystadlaethau
 
Mae gennym lawer o ddiddordeb yn gyson mewn cystadlaethau bob blwyddyn, rydym yn cystadlu yn SWPDC, Dreigiau Cymru a Pole Varsity yn flynyddol. Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter ac Instagram) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sesiynau ymarfer a chanlyniadau'r gystadleuaeth.
 
Dosbarthiadau
 
Mae dosbarthiadau'n cael eu rhedeg ar gyfer ffitrwydd yn unig; bydd poenau a chleisiau (ond mae'n werth chweil!). Mae angen siorts a top fest ar gyfer pob dosbarth, yn ogystal â dillad llac fel gwaelodion siwt trac a hwdi ar gyfer cwympiadau cwl; yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Darllenwch ragor o fanylion ynglyn â beth i'w ddwyn a'i wisgo ar ein tudalen FB cyn mynychu.
 
Ein ffi aelodaeth (ar gyfer aelodau ac aelodau cyswllt) yw £ 13 am flwyddyn lawn.
 
Cofiwch, gan ein bod ni'n gamp, bydd yn rhaid i chi dalu Aelodaeth Chwaraeon Abertawe gwerth £ 30 hefyd a fydd yn talu amdanoch chi am y flwyddyn. Bydd hyn yn talu am eich yswiriant yn ogystal â llawer o fanteision eraill!
 
Cost y dosbarthiadau fydd £ 6.50. Telir am ddosbarthiadau bob tymor mewn pecyn!
 
Rhaid i chi fod yn aelod o'r clwb cyn i ni eich derbyn ar ein tudalen Facebook breifat a chyn y gallwch fynd i ddosbarth.
 
Bydd ein dosbarthiadau yn rhedeg ar brynhawn Mercher:
 
13:00 - 14:00 Dechreuwyr
14:00 - 15:00 Dechreuwyr
15:00 - 16:00 Dechreuwyr
16:00 - 17:00 Gwell dechreuwr
17:00-18:00 Dechreuwr

Digwyddiadau
 
Cymdeithasu bob pythefnos
Prosiectau cymunedol niferus
Nifer o gystadlaethau
Cymdeithasu cymdeithasol / elusennol nad yw'n yfed
 
Gwybodaeth Arall
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi ag anfon e-bost atom yn aerial@swansea-sports.co.uk neu cysylltwch â ni yn https://www.facebook.com/aerialclubswansea.
Instagram- aerial_swanseauni
Twitter- aerialswansea