Contact Us
Committee
Products
About

Swansea University Women's RFC We welcome players of all abilities (including complete beginners!). Please find us on Facebook or Twitter to get more information about training and socials!

Welcome to Swansea Uni Women's Rugby.....

Have you ever wanted to get involved with rugby but not known where to start? Or perhaps you've watched the boys playing rugby and thought, I can do that?! Then the Women's rugby team was designed for you! It's a fun way to meet new friends, get fit and most of all have fun! It's never too late to try a new sport!

A little nervous?

Most of our players started playing whilst at uni so we are understanding of people with limited or no experience; we pride ourselves on being one of the friendliest teams at Swansea!

Prospective players are welcome regardless of your sporting background, skill level; or experience! 

So come along to one of our sessions, contact us or find us at Fresher's Fayre.

Played before? 

We also welcome experienced players with our Alumni having to gone on to international honours as well as members of the current squad having played regional standard or higher rugby.

Training

Training - Monday, Tuesday, Friday and Saturday for everyone and extra training for a focus group.

Matches

Wednesday (Home/Away)

MOST IMPORTANTLY - the socials

We have weekly socials as a team such as nights out, bowling, meals and of course TOUR! We welcome anyone alone so if you're not sure if you want to play rugby but want to experiecne the legendary nights out then please feel free to come along as well!

Croeso i Rygbi Menywod Prifysgol Abertawe.....

A ydych chi erioed wedi eisiau bod yn rhan o rygbi ond heb wybod sut i ddechrau? Neu efallai wedi gwylio bechgyn yn chwarae rygbi a meddwl eich bod chi’n gallu chwarae?! Os felly, roedd y Tîm Rygbi Menywod wedi’i creu i chi! Mae’n ffordd hwyl i gwrdd â ffrindiau newydd, cadw’n heini, ac yn fwyaf pwysig, cael hwyl! Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau chwaraeon newydd!

Nerfus?

Chwaraeodd rhan fwyaf o’n chwaraewyr am y tro gyntaf pan ddechreuon nhw brifysgol, felly rydym yn deall bod dim profiad neu dim ond ychydig o brofiad gan rai pobl; rydym yn falch i ddweud mai ni yw un o’r timau mwyaf cyfeillgar yn Abertawe!

Croeso i ddarpar chwaraewyr, beth bynnag yw eich cefndir chwaraeon, lefel eich sgil, neu eich profiad! 

Dewch i un o’n sesiynau, cysylltwch â ni neu ffeindiwch ni yn Ffair y Glas.

Wedi Chwarae o’r Blaen?

Rydym hefyd yn croesawu chwaraewyr profiadol.  Mae rhai o’n cyd-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gael anrhydeddau cenedlaethol yn ogystal ag aelodau o’r garfan yn chwarae ar safon cenedlaethol neu safon uwch o rygbi.

Hyfforddi

Hyfforddi – dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Sadwrn i bawb a hyfforddi ychwanegol i'r grwp ffocws ar dydd Llun a dydd Gwener.

Gemau

Dydd Mercher (Cartref/Oddi Gartref)

YN FWYAF PWYSIG – y sosials

Rydym yn cynnal sosials wythnosol fel tîm, megis nosweithiau allan, bowlio, prydiau o fwyd ac wrth gwrs, y daith flynyddol! Croeso gynnes i unrhyw un felly os nad ydych yn siwr os ydych chi eisiau chwarae rygbi, ond rydych chi eisiau profi un o’r sosials enwog, dewch ymlaen i reini!