img description img description

Memberships

  • Rygbi Tawe Standard Membership£30.00
  • Rygbi Tawe Associate Membership£35.00
  • Rygbi Tawe Social Membership£5.00

About Us

Ers 2015, mae Clwb Rygbi Tawe yn cynnig cyfle newydd i fyfyrwyr chwarae rygbi trwy cyfrwng Cymraeg.

Gwybodaeth cyffredinol:

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob cefndir, boed yn iaith gyntaf Cymraeg neu'n awyddus i ddysgu ychydig o'r iaith. Dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar ddysgu'r iaith a chwrdd a fyfyrwyr newydd ar y cae rygbi.

Rydym yn hyfforddi ein hunain, ac os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut fedrwn ni gwella, peidiwch ac oedi rhag rhoi gwybod i ni.

Amseroedd ymarfer:

Dydd Mercher 2-4 y.h. : St Helen's Recreational Ground, ar bwys stadiwm St Helen's.

Sosials:

Nos Fercher o 8 y.h. yn Wind Street

Pwyllgor 2023/24:

Llywydd - Rhydian Greening

Is-lywydd - Andrew Dolman

Ysgrifenydd - Jack Randall 

Trysorydd - Luke Williams 

Ysgrifenydd Cymdeithasol - Alex Morton 

Manylion cyswllt:

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu am gael manylion pellach, peidiwch oedi cysylltu a ni. Am unrhyw ymholiadau am materion oddi wrth y cae, cysylltwch a'n llywydd, Rhydian Greening. Am ymholiadau ynglyn a chwarae, cysylltwch a'n capten. Fedrwch wneud hyn ar ein tudalen Facebook, neu'r e-bost canlynol: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

___________________________________________________________

Club History:

Since 2015, Clwb Rygbi Tawe offers an opportunity for students to play rugby through the medium of Welsh.

Basic Information:

We welcome students from all backgrounds whether you are a first language Welsh Speaker or are interested in learning the language. It is the perfect opportunity to learn the Welsh language and meet new students in a sport loved by many.

We are a self-coached team so if you have any suggestions on how we can improve our provision, please do not hesitate to let us know.

Training times:

Wednesday 2-4pm : St Helens Recreational Ground.

Socials:

Wednesday Nights, from 8pm in Wind Street

Committee 2023/24:

President – Rhydian Greening

Vice-President – Andrew Dolman

Secretary – Jack Randall

Treasurer – Luke Williams

Social Secretary – Alex Morton

 

Contact details:

If you have any queries or require any further details please do not hesitate to get in touch. For any off field queries please contact our Club President, Rhydian Greening (2124546@swansea.ac.uk). Or you can message us via our Facebook Page or the following email address: rygbitawe@swansea-sports.co.uk.

Committee

Captain
Dean Smith
President
Rhydian Greening
Secretary
Jack Randell
Social Secretary
Alexander Morton
Treasurer
Luke Williams
Vice President
Andrew Dolman
 

Store

  • Rygbi Tawe - Club Donation£10.00