img description img description

Sailing

We are a friendly, welcoming sailing club that caters for total beginners as well as seasoned pros.

Memberships

  • Sailing Standard Membership£45.00
  • Sailing Associate Membership£45.00

About Us

 

WELCOME TO SWANSEA SAILING!

We welcome sailors with all levels of experience, so please come along to our free taster sessions and give it a go! You are guaranteed to make new friends and have fun, all while learning new skills.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Sailing:

Our beginners sailing sessions are a great opportunity to take a break from academics and get out on the water - whether you have experience sailing or not! 

Beginners sailing sessions are held at Tata Steel Sailing Club on Wednesday afternoons; finishing in time for the evening social. RYA qualified instructors run the sessions, giving you the opportunity to learn new skills and develop your sailing competency - we would love to see you there!

Whether it is a beach bonfire, pub golf, or the infamous Spartan Curry Night; socials are great opportunities to interact with people from all areas of the club. Follow our Instagram @swanseasailing and Facebook @Swansea University Sailing for more information on the socials. 

 

Team Racing:

If you wish to take your sailing to the next level & take part in sailing competitions, our Saturday race training is for you. Racing on the team will give you the opportunity to compete all over the country, including at BUCS and Varsity. 

We run our own sailing event annually - Swansea Spartan (26th and 27th of November) - during which other universities join us in Swansea or a weekend of sailing as well as two socials they will never forget!

If you are interested in racing, contact us and we will invite you to a session. 

 

Yachting:

Throughout the year, we offer multiple weekends with opportunities to try Yacht Racing. The culminates in the BUCS Yachting Nationals which is taking place in April 2023. This week long regatta will challenge your sailing ability and team work. 

 

Summer Sail Week:

This year we sailed around Corfu and mainland Greece on our annual Summer Sail Week. It’s a chance for all members, experienced or not, to test their hard-earned skills while enjoying beautiful views, beautiful weather and a beautiful nightlife. Further details on Summer Sail Week 2023 coming soon!

Other Opportunities:

Throughout the year we run RYA courses including level 2, powerboat, and First Aid for club members. This gives you a really good chance to gain qualifications and much-needed knowledge on how to sail.

 

 

 

For all inquiries please contact:

 sailing@swansea-sports.co.uk

    https://www.facebook.com/SwanseaUniversitySailing. (@Swanseauniversitysailing)

 https://twitter.com/SwanseaSailing. (@Swanseasailing)

 https://www.instagram.com/swanseasailing/?hl=en (@Swanseasailing)

To see more CHECK US OUT: https://www.youtube.com/watch?v=Sq25202XoW8 

 

CROESO I HWYLIO ABERTAWE!

Rydyn ni’n croesawu morwyr gyda phob lefel o brofiad, felly dere i’n sesiynau blasu am ddim a rho gynnig arni! Rwyt ti'n sicr o wneud ffrindiau newydd a chael hwyl wrth ddysgu sgiliau newydd.

Hwylio Cymdeithasol:

Mae ein sesiynau hwylio i ddechreuwyr yn gyfle gwych i gael seibiant o’r byd academaidd a mynd allan ar y dwr - p’un a oes gennyt ti brofiad o hwylio ai peidio!

Cynhelir sesiynau hwylio i ddechreuwyr yng Nghlwb Hwylio Tata Steel ar brynhawn dydd Mercher; gan orffen mewn pryd ar gyfer noson gymdeithasol. Mae dwy sesiwn gyntaf y flwyddyn am ddim a byddem ni wrth ein bodd yn dy weld ti yno! Cynhelir y sesiynau ar 5ed a 12fed Hydref, a gallet ti gofrestru trwy glicio ar y ddolen yn ein bio ar Instagram, neu ddilyn yr URL linktree isod.

Boed yn tân ar y traeth, taith dafarndai, neu ein Noson Gyrri Spartan enwog; mae digwyddiadau cymdeithasol yn gyfleoedd gwych i ryngweithio â phobl o bob rhan o'r clwb. Dilyna ein Instagram @swanseasailing a Facebook @Swansea University Sailing i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau cymdeithasol cyntaf.

Rasio Tîm:

Os hoffet ti fynd â dy hwylio i'r lefel nesaf a chymryd rhan mewn cystadlaethau hwylio, mae ein hyfforddiant rasio ar ddydd Sadwrn ar gyfer ti. Bydd rasio ar y tîm yn rhoi'r cyfle i ti gystadlu ledled y wlad, gan gynnwys yn BUCS a Varsity.

Rydyn ni’n cynnal ein digwyddiad hwylio ein hunain yn flynyddol - Spartan Abertawe (26 a 27 Tachwedd) - pan fydd prifysgolion eraill yn ymuno â ni yn Abertawe am benwythnos o hwylio yn ogystal â dwy noson gymdeithasol na fyddant byth yn eu hanghofio! Mwy o wybodaeth am Spartan yn dod yn nes at y dyddiad.

Os oes gennyt ti ddiddordeb mewn hwylio, dere draw i’n sesiwn flas ar Ddydd Sadwrn 8fed Hydref.

Hwylio:

Drwy gydol y flwyddyn, rydyn ni’n cynnig nifere o benwythnosau gyda chyfleoedd i roi cynnig ar Rasio Hwylio. Daw’r digwyddiad i ben gyda Chystadleuaeth Genedlaethol Hwyli BUCS a gynhelir ym mis Ebrill 2023. Bydd regata wythnos o hyd yn herio dy allu hwylio a gwaith tîm.

Wythnos Hwylio’r Haf:

Eleni buom yn hwylio o amgylch Corfu a Gwlad Groeg ar ein Hwythnos Hwylio Haf flynyddol. Mae’n gyfle i bob aelod, boed yn brofiadol neu beidio, brofi eu sgiliau haeddiannol wrth fwynhau golygfeydd hyfryd, tywydd hyfryd a bywyd nos hyfryd. Manylion Wythnos Hwylio'r Haf 2023 yn dod yn fuan!

Cyfleoedd Eraill:

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n cynnal cyrsiau RYA gan gynnwys lefel 2, cychod pwer, a Chymorth Cyntaf i aelodau’r clwb. Mae hyn yn rhoi cyfle da iawn i ti ennill cymwysterau a gwybodaeth sydd ei hangen yn fawr ar sut i hwylio.

SaveSave

Committee

Beginners Captain
George Burnet
Bosun
Morgan Reynolds
Commodore
Oliver Mitchelmore-Hawkins
Publicity & Sustainability Officer
Thomas Hobbs
Social Secretary
George Burnet
Treasurer
Owen Ley
Vice-Commodore
Jacob Tony John
Welfare and Charity Officer
Sarah Krahl
 

Store

  • Sailing Cardiff Dragon Sailor£45.00
  • Sailing Cardiff Dragon Social Sailor£10.00
  • Sailing Fuel (1 Session)£3.00
  • Sailing Fuel (5 Sessions)£15.00
  • Sailing Sunday Cardiff Yacht Racing£20.00
  • Sailing Saturday Cardiff Yacht Training£15.00
  • Sailing BUCS Fleets£35.00