Contact Us
Committee
Products
About

All forms of climbing both indoors and outdoors for all abilities!

Welcome to Swansea University Mountaineering Club

Croeso i Glwb Mynydda Prifysgol Abertawe

SUMC is a mountaineering club for students of Swansea University. We welcome all abilities, those who love the outdoors and those that want to learn the ropes indoors. We take day trips every weekend (weather allowing, it's Wales) to places around the Gower and full weekends away around the UK. Mostly social climbing but if you have a competitive side there are many friendly competitions nearby and the national university competition BUCS in Sheffield. We have socials every week, alcoholic and non, where you can get to know everyone and have a great time! For more information, have a look around the SUMC Website.

Join our Facebook group for all updates and event details: facebook.com/groups/swanseamountaineers

Check out our Instagram: @s.u.m.c 

Monday: Dynamic Rock (Meet at Wales National Pool 18:00 and Fabian Way Bus stop at Bay Campus 18:10) 18:00-22:00

Thursday: Group sessions at The Climbing Hangar, transport organised amongst members, look out for posts on the FB group!

Saturday/Sunday: Outdoor day trips to locations around the Gower.

General: Members climb everyday and offer lifts to those who want to join.

Plus planned socials every week, including Tight and Bright, Great SUMC Bake Off, SUMC Olympics, Christmas Meal, Charity Shop, Playzone and Trampolining.

Croeso i Glwb Mynydda Prifysgol Abertawe

Pob math o ddringo tu fewn a thu allan i bob lefel o allu!

Mae SUMC yn glwb mynydda ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rydyn ni'n croesawu pob lefel o allu, y rhai sy'n caru'r awyr agored a'r rhai sydd eisiau dysgu'r pethau sylfaenol y tu mewn. Rydyn ni'n mynd ar dripiau dydd bob penwythnos (os yw'r tywydd yn caniatáu, mae'n Gymru!) i lefydd o amgylch y Gwyr a phenwythnosau llawn i ffwrdd o amgylch y DU. Rydyn ni’n dringo’n gymdeithasol yn bennaf ond os oes gennyt ti ochr gystadleuol mae yna lawer o gystadlaethau cyfeillgar yn ogystal â BUCS, cystadleuaeth brifysgolion genedlaethol, yn Sheffield. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau cymdeithasol bob wythnos, rhai gydag alcohol a rhai hebddo, lle gallwch ddod i adnabod pawb a chael amser gwych! Am ragor o wybodaeth, cer i wefan SUMC.

Ymuna â’n grwp Facebook am ddiweddariadau a manylion am ddigwyddiadau facebook.com/groups/swanseamountaineers

Dilyna ni ar Instagram @s.u.m.c 
Dydd Llun: Craig Ddeinamig (Cwrdd ym Mhwll Cenedlaethol Cymru am 18:00 a safle bws Ffordd Fabian ar Gampws y Bae am 18:10) 18:00-22:00
Dydd Iau: Sesiynau grwp yn y Climbing Hangar, trafnidiaeth yn cael ei threfnu gan aelodau, edrycha allan am fanylion ar Facebook!
Dydd Sadwrn/Sul: Teithiau dydd tu allan mewn lleoliadau o gwmpas y Gwyr

Cyffredinol: Aelodau yn dringo bob dydd ac yn cynnig lifft i unigolion sydd am ymuno

Digwyddiadau cymdeithasol bob wythnos, gan gynnwys Tynn a Llachar, Bake Off SUMC, Gemau Olympaidd SUMC, Cinio’r Nadolig, Siop Elusennol, Playzone a Thrampolinio.