Contact Us
Committee
Products
About

Welcome to Swansea University Surf Club! Our surf club is open to people of all ability! Keep up to date with our on going events, socials, trips and everything else

Welcome to Swansea University Surf Club!

The Surf Club is open to absolutely everyone! From surfers, non surfers, beach lovers, bodyboarders, party goers, skaters, sleep lovers.. the list goes on and on. Anyone who is up for a laugh and really wants to get the most out of their time at Swansea Uni this is the club for you. We are quite simply the most relaxed club the uni has to offer, whether you are looking for mad parties or chilled days on the beach, we'll promise you a brilliant 3 years. 

In a nutshell - here is what we do. 

  • Compete in the annual BUCS competition in October, the biggest surf competition in Europe. Highly recommended to non-competitors too as its always one of our favourite trips of the year. Check out BUCS Surfing for more info
  • Hold regular socials (alcoholic & non-alcoholic) which range from nights out, surfing, skating and chilling - all a great way to get to know like minded people
  • Run discounted surf lessons regularly 
  • Schedule weekend trips around the UK (Newquay, West Wales, Devon)
  • Offer advice to surfers of all levels and provide a way to meet other surfers and lift share
  • Last but certainly not least there is our annual Winter and Easter trip abroad! 

Any questions feel free to email us or message us on the facebook group page 'Swansea University Surf Club '

See you in the water!

Remember:- we are studying at the closest university to the beach so why not take this opportunity to learn to surf?! 
Croeso i Glwb Syrffio Prifysgol Abertawe!

Mae ein clwb syrffio ar agor i bawb, rydym yn cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn sydd ar gael i bawb, beth bynnag eich lefel o sgil.

Beth yr ydym ni’n ei wneud:

·    Cynnal sosials rheolaidd gyda’n bar noddedig, cyfle da i gwrdd â phobl sy’n debyg i chi

·    Cynnal bysau syrffio i’r Gwyr yn rheolaidd trwy hydref a’r gwanwyn gydag offer ar gael i ddechreuwyr llogi

·    Trefnu gwersi rhatach i ddechreuwyr

·    Mynychu teithiau penwythnosol rheolaidd o gwmpas y DU, weithiau gyda chlybiau syrffio prifysgolion eraill

·    Cynnig cymorth i syrffwyr a darparu ffordd i gwrdd â syrffwyr eraill a rhannu lifft

·    Cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol BUCS ym mis Hydref, y gystadleuaeth syrffio fwyaf yn Ewrop.  Argymhellir yn gryf i bobl nad sy’n cystadlu, hefyd, gan ei bod hi bob tro yn un o’n hoff deithiau o’r flwyddyn.  Ewch i http://www.bucssurfchamps.co.uk am fwy o wybodaeth, os oes diddordeb gennych mewn cystadlu, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib

·    Yn olaf, byddem ni’n cynllunio ein taith Nadolig dramor, mwy i ddilyn cyn bo hir. Edrychwch ar ein lluniau o lynedd ar ein tudalen facebook.

Dewch i weld ein stondin yn Ffair y Glas am fwy o wybodaeth ac ymunwch â’r grwp facebook oherwydd dyna le fydd manylion popeth yn cael eu (linc ar y dde)

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, e-bostiwch neu danfonwch neges i ni ar y dudalen facebook.

Byddwn yn eich gweld chi yn y dwr!